Функции "Отстъпка" и "Приспадни данък"

Променена на: Tue, 26 мар, 2024 в 1:40 PM

Print

Функциите, които ще разгледаме тук са помощни при работа с фолиа. Използването им ще ускори значително обработката на начисленията във фолиото. Достъпни са в екран “Начисления”.

Отстъпка

Функцията дава възможност да начислите процентна отстъпка за част или всички услуги от фолиото. Отстъпката се отразява във фолиото като отделно начисление с отрицателна стойност. Ето как да направите това:

Отстъпка за конкретни начисления

 • Отворете фолиото за преглед
 • От списъка селектирайте начисленията, за които искате да приложите отстъпка;
 • Изберете бутон "Избрани" и след това, "% Отстъпка";

 • Попълнете полетата както следва:
  • Процент отстъпка (3) - въведете размера на отстъпката;
  • Текст (4)  - въведете текста на начислението, с което ще се отрази отстъпката. Ако имате конфигуриран шаблон за отстъпката, полето не е задължително, вместо това ще се използва текста, заложен в шаблона;
  • Начисли (5):
   • Начисли като един ред 'Отстъпка' - за всички услуги с еднакви данъчни ставки ще се начисли обща отстъпка, която ще се отнесе към група приходи "Отстъпка".
   • Начисли като отделен ред за всяка група приходи - за услугите от всяка група приходи ще се изчисли размер на отстъпката и начислениeто ще се отнесе към съответната приходна група;
  • Потвърдете начисляването на отстъпката (6).

Отстъпка за цялото фолио или приходна група

За да приложите отстъпка върху всички начисления, които попадат в дадена приходна група или за цялото фолио, следвайте стъпките:

 • От бутон "Всички" изберете опция  "% Отстъпка"  Всички;
 • Попълнете полетата по аналогия на предходния метод;
 • Приложи за: (7) - изберете за начисленията от кои приходни групи да се приложи отстъпката.
 • Потвърдете начисляването на отстъпката (6).

Приспадни данък

Функцията се прилага върху всички начисления във фолиото. В резултат на използването ѝ, за всички услуги, които се облагат с данък, данъчната ставка бива актуализирана на нула. При данъчните режими “Данъкът се включва в цената”, цената на услугите се прекалкулира, като от нея се приспада размера на премахнатия данък. За да използвате функцията:

 • Отворете фолиото за преглед
 • Изберете бутон Всички->Приспадни данък.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница