Как да издадем кредитно известие за документ

Променена на: Mon, 22 апр, 2024 в 10:08 AM

Print

В този видео урок ще научите как да сторнирате документ и как след това да издадете нова коректна фактура. 


Акценти от видео урока


Сторниране на документ

Издаване на нов документ след сторниране на стария

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница