Екран на Резервация - общ преглед

Променена на: Tue, 25 окт, 2022 в 2:01 PM

Print

Преди да пристъпим към създаване на резервации ще се запознаем с екрана на резервацията и предназначението на всяко поле.

Екранът е разделен на няколко секции според предназначението на полетата.

Секция Резервация

В тази секция са групирани полетата, които се използват най-често в резервацията:

 • Период на резервацията (1)- задължителни полета, задават се като дата на пристигане и заминаване на резервацията.
 • Компания/Мероприятие и Агент (2) - може да укажете дали резервацията е асоциирана съответно с Компания, Мероприятие или Агент. Повече за тяхното използване може да намерите ТУК.
 • Стая на пристигане (3) - за ненастанени резервации може да бъде зададена като тип стая или директно да се избере конкретен номер на стая. Може да отбележите и предпочитанията на госта за стаята, като изберете нейните характиристики. Според настройките, системата може да позволи и създаване на резервация без тя да е асоциирана с тип стая или конкретен номер стая. 
 • Възрастни/Деца (4) - тук отбелязвате броя на гостите в резервацията, както и възраст на децата. Системата позволява да запишете резервация без да въведете брой на гостите, но в този случай няма да имате точни данни в справките, възможно е и цената на резервацията да не се калкулира правилно.
 • Пансион (5) - изберете изхранването на резервацията, което е валидно за целия ѝ престой. Данните се използват в справките за изхранване.
 • Трифа (6) - изберете тарифата, по която да се изчисли цената на резервацията. Системата ще ви предложи тези тарифи, които отговарят на избраната стая и изхранване както и тези свързани с профила на компанията (ако има такава избрана за резервацията). Ако не изберете тарифа, резервацията ще остане без изчислена цена.
 • Ръчна цена (7) - позволява да зададете произволна цена на резервацията, независимо от цените, конфигурирани в тарифите. Повече информация може да намерите ТУК.
 • Опции за трансфер на начисленията (8) към Компания или Агент. Повече по темата може да намерите ТУК.
 • Дневни начисления (9) - според конфигурациите на системата, тук ще ви се предложат най-често използваните допълнителнни услуги, така че бързо да може да ги начислите по резервацията още при нейното създаване. Повече информация може да намерите ТУК.

Допълнителни полета

 • Гаранционна политика (10) - изберете политиката за гаранция, която да се приложи за резервацията. Повече по темата вижте ТУК.
 • Смяна на стая (11) - преместване на резервацията в друга стая, както и планиране на бъдещи премествания. Как да използвате вижте ТУК.
 • Приблизително време на Пристигане/Заминаване (12) - данните могат да бъдат попълнени и самостоятелно от госта през Персоналния портал на госта.
 • Домакински задачи при пристигане (13) - може да изберете задача, която да се активира в деня а пристигане на резервацията. Отразява се в справките за хотелско домакинство.
 • Трансфер пристигане/заминаване (14) - може да отбележите данни за трансфер, които ще се използват от справка Тарнсфери.
 • Трансфери на начисления (15) - сложете отметка за да разрешите прехвърляне на начисления към фолиата на резервацията.
 • Допълнителни врати (16) - касае системата за ключ карти, тук може да изберете допълнителните врати, които ключ картата на госта да отваря (например врати на общи помещения). 

Секции Гост и Лице за контакт

 • Гост (17) - попълнете данните на основния гост на резервацията. Всяка резервация има основен гост, може да го изберете измежду съществуващите профили на гости или да създадете нов.
 • Референция номер и дата (18)- може да използвате полето за да отбележите номер на резервацията от външна резервационна система или просто да обобщите няколко резервации в група, като им зададете общ номер. За резервации от онлайн канали, тук автоматично се попълва номера на резервацията от съответния канал. 
 • Клиентски разходен център (19) - предназначено за счетоводни нужди на клиента. Полето се включва в разпечатка на документа. 
 • Маркетинг сорс/канал/сегмент (20)- използват се за сегментиране на данните в статистическите справки. Повече инфрмация може да намерите ТУК.
 • Календарен цвят (21) - може да зададете специален цвят, който да отличи резервацията в Календара на стаите.
 • Лице за контакт (22) - използвайте в случаите, когато резервиращият прави резервацията за друго лице. Подробности вижте ТУК.

Секция Пансион

Тук може да зададете изключения от стандартното изхранване на резервацията, избрано в секция Резервация. Как да използвате вижте ТУК.

Секция Бележки

В тази секция може да оставите бележки за резервацията, които да адресирате към съответните отдели. Бележките ще видите в списъка с резервации, както и в справките за съответния отдел.

Забележка: Бележките в поле “Заявки на клиенти” са видими в Персоналния портал на госта. Гостите могат да оставят собствени заявки през портала.

Секция Комисиона

В тази секция се попълват данните, касаещи изчисляването на дължимата комисиона на Агента или Компанията. Повече подробности може да намерите ТУК.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница