Добавяне на бележки към поръчката

Променена на: Thu, 2 мар, 2023 в 1:52 PM

Print

Използвайте функционалността "Бележки" в Clock POS за всякакви съобщения, специални заявки, важни бележки, които трябва да се вземат под внимание при приготвянето на дадено ястие. Чрез тази функционалност можете да информирате кухненския персонал за определени специални изисквания на клиентите и други.

Как да създадете

За да добавите бележка в Clock POS, първо отидете на Управление->Бележки, кликнете върху бутона "Нов/а" и въведете текста на съобщението в полето "Текст".

Как да използвате

За да добавите бележка към поръчка, просто кликнете върху бутона "Бележки" в страничната лента на екрана на поръчката и изберете една или повече бележки от изскачащия прозорец. За да запазите, кликнете върху "Затвори".

Персонализирани бележки

В случай че няма предварително зададени бележки или когато е необходимо да добавите персонализирана такава само към съответната поръчка, изберете бутона "Бележки" от страничната лента на екрана. След това използвайте полето "Вашите бележки", за да въведете текста на персонализираното съобщение и потвърдете със "Затвори".

Къде се появяват бележките в Clock POS

Бележките в Clock POS се появяват на кухненските монитори и на кухненските бонове. Разгледайте примерите по-долу:

  • Кухненски монитор

  • Кухненска марка


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница