Картови Плащания с платежен оператор

Променена на: Tue, 26 мар, 2024 в 9:15 AM

Print

Ако обработвате картовите плащания посредством платежен оператор, ето как да изпълните операциите, свързани с тях:

Добавяне (токенизация) на кредитна карта в резервация / профил на компания / мероприятие

Тази операция ви позволява да съхраните кредитна карта за бъдеща употреба в резервацията / компанията / мероприятието.

Моля, обърнете внимание, че съгласно PCI DSS политиката за сигурност кредитните карти ще бъдат съхранявани за ограничен период от време, след което ще бъдат автоматично изтрити.

Моля, запознайте се със следната статия за повече подробности.

Резервация

Отворете резервацията и изберете бутон Операции->Провери и запиши кредитната карта от раздел "Кредитна карта" .

Компания

Отворете компанията и изберете бутон Операции->Провери и запиши кредитната карта от раздел "Кредитна карта".

Мероприятие

Отворете мероприятието и изберете бутон Операции->Провери и запиши кредитната карта от раздел "Кредитна карта".

След това:

 • Ако добавяте кредитната карта ръчно, моля, изберете опцията "Нова карта" (1).
 • Ако имате свързан терминал, може да го използвате, за да добавите картата. Моля, кликнете върху името на съответния терминал (2) и прекарайте картата, когато системата ви подкани.

Забележка: Потребителите на Wordline/Six Payments следва да обърнат внимание, че токенизацията през терминал ще преоторизира сума от 0.01. 

Таксуване на карта

 • Намерете фолиото;
 • За фолио на резервация или мероприятие може да използвате бързия бутон “Кредитна карта” в реда на фолиото;

ИЛИ

 • Ако сте отворили фолиото за преглед, използвайте бутона с икона “карта”.

 • Следвайте стъпките:

  • Посочете размера на сумата;
  • Ако нямате токенизирана кредитна карта, можете да добавите нова карта за това плащане, като използвате бутона "Нова кредитна карта" (2). Въведете данните за картата и изтеглете сумата с бутон “Използвай новата кредитна карта”;
  • Ако имате токенизирана кредитна карта, моля, изберете я и тя ще бъде автоматично таксувана (1);
  • Ако имате свързан терминал, може да го използвате, за да таксувате сумата.  Моля, кликнете върху името на съответния терминал и прекарайте картата, когато системата ви подкани (3);

Възстановяване на сума

За да възстановите сума по таксувана карта, следвайте стъпките:

 • Отворете фолиото за преглед;
 • Намерете плащането и отворете неговите детайли;
 • Изберете бутон “Възстановяване на сума”;
 • Попълнете причина, ако е нужно коригирайте сумата и потвърдете операцията.

Важно: Може да възстановите сума само, ако вече сте обработили трансакции за това фолио. Ако, например, всички плащания във фолиото са плащания в брой, няма да може да възстановите сумата по карта.

Важно: Всяко плащане може да бъде възстановено веднъж (в пълния си или частичен размер).

Важно: Възстановяването на сума може да бъде обработено само във валутата на платежния оператор (независимо от първоначалното плащане).

Преоторизация

Операциите с преоторизации включват блокиране, изтегляне и освобождаване на сума.

Блокиране на сума

Използвайте опцията "Преоторизация", за да блокирате сума по кредитната карта. Тази сума няма да бъде таксувана, но картодържателят няма да може да я похарчи.

В реда на фолиото използвайте бутон "Кредитна карта" или ако сте отворили фолиото за преглед, изберете бутона за картови плащания и преминете в страница “Преоторизация”;

 • Въведете сумата, която искате да блокирате;
 • Може да използвате:
  • Нова кредитна карта;
  • Токенизирана карта (ако има);
  • Свързан терминал. Моля, изберете името на съответния терминал и прекарайте картата, когато системата ви подкани.

Блокираната сума ще виждате в основния екрана на фолиото, както и в детайли на плащанията.

Изтегляне на сума

Всяка преоторизация може да бъде използвана само веднъж. В случай на частично заплащане, остатъкът ще бъде освободен. За да използвате блокирана сума:

 • В реда на фолиото използвайте бутон "Кредитна карта" или ако сте отворили фолиото за преглед, изберете бутона за картови плащания;
 • Въведете сумата, която искате да изтеглите (не повече от блокираната сума);
 • От група “Преоторизации” изберете съответната преоторизация и потвърдете трансакцията.

Освобождаване на преоторизация

За да освободите блокирана сума:

 • Отворете детайли за преоторизацията и изберете бутон “Освободи”;
 • Потвърдете операцията;

Забележка: Всяка преоторизация може да бъде използвана само веднъж. В случай на частично заплащане, остатъкът ще бъде освободен.

Важно: Всички преоторизирани суми могат да бъдат освободени автоматично от банката, която издава кредитната карта. Няма конкретен период, но средният е 5-10 дни.

Автоматичното освобождаване няма да обнови данните в Clock PMS+ (защото банката няма да изпрати известие за това). Може да получите грешка, сумата не е вече налична, ако се опитате да прихванете сумата, която е била блокирана преди повече от 5-10 дни. В този случай, моля, опитайте да таксувате кредитната карта директно.

Забележка: Препоръчваме да използвате преоторизацията възможно най-скоро след датата на пристигането, за да минимизирате риска от автоматично освобождаване на сумата.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница