Корекции след фактуриране

Променена на: Tue, 13 юни, 2023 в 11:49 AM

Print

Забележка: Процедурите са разписани с възможностите на новите фолио екрани.

В зависимост от конкретната ситуация имате два подхода:

Пълна корекция

В този случай издавате нов коректен документ за всички резервации, чиито услуги са включени в първоначалния документ. Стария (грешен) документ може да бъде Анулиран или Сторниран, според вашата счетоводна практика. След като сте анулирали/сторнирали грешния документ, следвайте стъпките:

 • Създайте дубликат на старото фолио. От основния изглед на фолиото изберете бутон Повече…->Създай Дубликат;
 • Изберете дубликата като трансферно фолио за резервациите, чиято фактура сторнирахте (използвайте справка "Начисления от резервации на компания по референция");
 • Коригирайте грешните резервации (ако се налага);
 • Прекалкулирайте само коригираните резервациите:
  • Може да преизчислите всяка резервация поотделно чрез бутон “Начисли тарифата отново” (екран Преглед на резервация, секция “Тарифи и Фолиа”)

или

  • Използвайте функцията за преизчисляване на множество резервации (през екран “Разширено търсене” бутон Тарифа->Начисли тарифата отново). 
 • Вместо да преизчислявате резервациите, имате възможност ръчно да заложите коректните цени директно в екран “Начисления” на фолиото. 
 • Следвайте стъпките за проверка на резервациите и техните суми и когато сте готови, издайте новата коректна фактура.

Частична корекция

Clock PMS+ ви дава възможност да издадете частична корекция, само за услугите, чиито цени са грешни. В този случай следвайте стъпките:

 • Отворете основния екран на фолиото, което искате да коригирате ;
 • Изберете бутон “Създаване” в ред “Корекции”;
 • Следвайте стъпките за издаване на Издаване на частични корекционни документи.
 • Завършете корекциите и издайте коригиращия документ.

Важно: В случай че в документа, който коригирате има усвоен аванс, имайте предвид следното:

 • Консумираният аванс ще се възстанови към авансовото фолио само ако анулирате или сторнирате документа, в който е използван.
 • При частичните корекции не можете да черпите налични аванси (в дебитните известия), нито да възстановите консумация (при частични кредитни известия).

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница