Как да приложим модификатор

Променена на: Mon, 6 мар, 2023 в 7:41 AM

Print

Чрез употребата на модификатори можете да измените съществуващ артикул. Тази промяна може да включва както неговото съдържание, така и промяна в цената му.

Особености

При използването на модификаторите имайте предвид следните особености:

  • Модификаторите НЕ могат да бъдат маркирани самостоятелно, те винаги се асоциират към конкретен артикул;
  • Добавяне на модификатор към даден артикул може да се направи само преди поръчката да е пусната за изпълнение към кухнята;
  • Към един артикул може да добавите толкова различни модификатора, колкото са ви необходими;
  • В менюто модификаторите са отделени в самостоятелна секция, групирани според начина, по който са конфигурирани. За да изберете конкретен модификатор, отворете неговата група.

Забележка: Модификатори, чиято меню група съвпада с меню групата на артикули, се отварят автоматично при избор на съответната меню група на артикул.

Приложение

Ето как да използвате модификаторите:

  • Отворете сметката и маркирайте артикул;
  • Намерете модификатора като отворите неговата група и го изберете. Ако е нужно да посочите няколко модификатора за този артикул, направете го преди да маркирате следващия артикул от сметката;

Ако сте пропуснали да отбележите модификатор за даден артикул, но все още не сте пуснали поръчката за изпълнение, можете да го направите:

  • От списъка с текущо маркираните артикули, кликнете върху този, към който искате да добавите модификатор;
  • Намерете модификатора като отворите групата му и го изберете.

Важно: Грешно избран модификатор не може да бъде премахнат. В този случай премахнете целия артикул и го маркирайте отново.

Свободен модификатор

Освен предварително дефинирани модификатори имате възможност в процеса на маркиране да добавяте и персонализирани такива. Може да въведете конкретното желание на клиента, дори ако е нужно да добавите доплащане към основната цена.

Спазвайте стъпките описани по-горе, но вместо модификатор от списъка, изберете бутон “Свободен модификатор” (1). Попълнете нужните данни във формата и потвърдете с бутон “Добави”.

Важно: Функция “Свободен модификатор” изисква потребителското право “Начисления - свободен модификатор”.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница