Отчитане на приходите в Clock PMS+

Променена на: Mon, 30 ян, 2023 в 2:59 PM

Print

В зависимост от начина на работа на вашия счетоводен отдел, можете да получите два различни набора от справки за приходите в Clock PMS+:

  • Справки за начисленията
  • Справки за затворени фолиа

Справки за начисленията

Справките за начисления работят на принципа на признаване на приходите ден за ден. Например: нощувките от 1 януари се признават като приход за 1 януари. Научете повече за това как работи системата за приходи Clock PMS+.

Справките за начисленията, които следват този принцип, са:

  • Начисления - обобщено;
  • Справка "Начисления по сегменти";
  • Справка "Заетост и начисления";
  • Контролна справка за начисленията; 

Справка "Закрити Фолиа"

Справките за закритите фолиа могат да се използват от фирми, които следват принципа на признаване на приходите на базата на документи. При този счетоводен модел приходите се признават при издаване на фактура за съответните услуги. Например: приходът за 1 януари се състои от услугите, фактурирани на 1 януари.

Справките, които следват този принцип, са:

  • Справка "Закрити Фолиа";
  • Закрити фолиа - обобщено;
  • Справка "Данъци";

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница