Задаване на отстъпка, надценка и безплатни артикули

Променена на: Mon, 13 мар, 2023 в 1:48 PM

Print

Clock POS поддържа вградени функционалности за добавяне на процент отстъпка или надценка към сметката или задаването на артикули като безплатни.

Важно: Функции Отстъпка и Надценка се контролират от потребителско право ПОС: "Отстъпка и надценка ". За да отбележите артикул като безплатен, се изисква потребителско право ПОС: "Направи безплатни".

Прилагане на отстъпка

Първо, нека разгледаме някои важни моменти относно употребата на функционалността за отстъпки:

 • когато използвате отстъпката, системата ще приложи отрицателно начисление към сметката;
 • начислението, което системата прилага е от Приходна група - "Отстъпка";
 • може също да зададете приходна категория за тези начисления за отстъпка чрез Данъчните настройки;
 • може да приложите отстъпка към цялата сметка или да изберете определени артикули в сметката.

Към цялата сметка

За да приложите отстъпка към цялата сметка:

 • отворете съответната маса от началния екран;
 • придвижете се до дъното екрана с опции и натиснете бутона "Плати";

 • на екрана за приключване на сметката изберете бутона "Отстъпка";

 • в изскачащия прозорец, който ще се появи, въведете процента отстъпка, който желаете да приложите и ако желаете, можете и да смените името на начислението;

 • след като натиснете "Ok", системата ще изчисли отстъпката и ще регистрира негативното начисление към сметката.

Към избрани артикули 

За да приложите отстъпка към избрани артикули:

 • отворете съответната маса от началния екран;
 • придвижете се до дъното екрана с опции и натиснете бутона "Редактирай/Раздели";

 • на следващия екран изберете артикулите, за които желаете да има отстъпка (1), и натиснете "Отстъпка за избраните" (2).

 • оттук процесът е същият - въведете процента отстъпка и ако желаете, можете и да смените името на начислението.

Важно: Ако прилагате отстъпка към артикули с различен данъчен (ДДС) процент, ще се създаде отделно начисление за отстъпка за всеки ДДС процент.

Прилагане на надценка

Clock POS също така поддържа функционалността за добавяне на процент надценка към цялата сметка. Някои особености:

 • надценката може да бъде приложена само към цялата сметка (а не към отделни артикули);
 • когато използвате функционалността, системата ще регистрира положително начисление към сметката;
 • начислението, което системата прилага се отнася в Приходна група "Надценка";
 • може да зададете дали се прилага данъчен (ДДС) процент към надценката чрез Данъчните настройки, както и име на начислението и върху какво се начислява надценката (нетна/брутна стойност на сметката);
 • процентът надценка може да бъде автоматично приложен към всички сметки. Като алтернатива може да бъде приложен ръчно към избрани сметки.

Автоматична надценка

За да видите как да настроите системата за автоматично прилагане на надценка върху всички сметки, моля, прегледайте нашата статия относно Данъчните настройки.

Ръчна надценка

За да приложите надценка към сметка:

 • отидете до екрана за приключване на сметка;
 • изберете синия бутон "Надценка";
 • въведете процента на надценката;

 • след като съхраните, системата ще изчисли надценката и ще направи начислението към сметката.

Задаване на безплатни артикули

Clock POS също така предлага възможността да зададете артикули да бъдат безплатни. За тази цел:

 • отворете съответната маса;
 • придвижете се до дъното екрана с опции и натиснете бутона "Редактирай/Раздели";
 • на следващия екран, изберете артикулите (1) и изберете "Направи безплатни" (2);

 • това ще зададе нулева цена за тези артикули.

Забележка: Информация за всички артикули, отбелязани като безплатни, може да получите от справка "Безплатни услуги".

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница