Трансфер на услуги към групово фолио

Променена на: Mon, 20 ноем, 2023 в 3:15 PM

Print

Следваща стъпка, след като вашите групови фолиа са подготвени, е да обобщите всички услуги в тях. Може да трансферирате услугите ръчно към съответното групово фолио, но Clock PMS+ ви предоставя и няколко инструмента за автоматично рутиране начисленията на резервациите към груповите фирмени фолиа или фолиа на мероприятия.

Опции за автоматично рутиране

За да оптимизиране процеса по обобщаване на услугите в груповите фолиа, сме разработили няколко метода за автоматичен трансфер на услугите на резервациите, породени от тарифата:

  • Трансфер към основното фолио на Компания/Мероприятие/ Агент - това е единствената опция, която можете да използвате за автоматично рутиране начисленията на резервация към основното фолио на дадено мероприятие. При този метод начисленията от всички резервации винаги се обобщават в едно основно фолио на Компанията или Мероприятието и нямате опция да избирате измежду останалите отворени фолиа, ако има такива.
  • Трансфер към фолио на Компания/Агент - този метод ви дава изключителна гъвкавост при управлението на груповите фолиа, тъй като за всяка резервация може да укажете точно към кое фолио да се рутират нейните начисления. Трансферът се извършва автоматично, щом груповото фолио бъде избрано в резервацията.
  • Раздели по Компания/Агент - този метод е предвиден да рутира автоматично начисленията към груповото фолио при изпращане на резервацията. До тогава те се съхраняват в резервацията, като са отделени в специално фолио, чийто платец е Компанията, към която ще бъдат фактурирани.

Може да използвате всеки от методите в зависимост от вашия начин на работа. Разгледайте съответните статии, за да се запознаете подробно как да използвате опциите за автоматично рутиране на начисленията. 

Ръчен трансфер на начисленията

Споменахме, че опциите за автоматично рутиране са предвидени да обработват начисленията на резервациите, породени от тарифата. Ако се наложи да трансферирате друг вид услуги към груповите фолиа или поради някаква причина рутирането не се е състояло автоматично, използвайте функцията за трансфер на начисления, която ви дава възможност да изберете като приемник на начисленията не само резервационно, но и фолио на Компания или Мероприятие. 

Масов трансфер към фирмено фолио

За да улесним максимално вашата работа, сме предвиди опция наведнъж да извършите трансфер на начисленията от резервациите към предварително подготвено групово фолио.

Следвайте стъпките:

  • Отворете профила на Компанията за преглед ;
  • Изберете бутон "Всички фолиа и детайли";

  • Скролирайте надолу до раздел "Отворени фолиа на резервации". Използвайте бутон "Покажи", за да заредите резервациите, чиито начисления искате да трансферирате;

  • Бутон "Премести" в реда на резервацията ви дава възможност да изпълните трансфер само за тази резервация. За да направите масов трансфер изберете бутон "Маркирай няколко";
  • Изберете резервациите от списъка, за които искате да изпълните трансфера;
  • Щракнете върху бутон "Премести", ще видите списък с всички отворени фолиа във фирмения профил. Просто изберете това, към което желаете да прехвърлите начисленията.

  • В следващия прозорец отбележете начисленията от кои приходни групи да бъдат прехвърлени. След като ги изберете, потвърдете с бутон "Трансфер".


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница