Разпределяне на стаи за резервациите

Променена на: Tue, 28 май, 2024 в 9:40 AM

Print

Разпределяне на стаи за резервациите и кодиране на ключ карти


Акценти от видео урока


Разпределяне на стаи

Кодиране на ключ карта

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница