Приложение за потвърждение на мероприятия

Променена на: Thu, 30 май, 2024 в 2:42 PM

Print

Приложението за онлайн потвърждение на събития опростява и ускорява процеса на потвърждение на мероприятията, оставяйки комуникацията на хартия в миналото и позволявайки ви изцяло да преминете към електронната форма на потвърждение. То позволява на организатора да прегледа вашето предложение, да го подпише дигитално и да направи онлайн плащане (когато е необходимо), за да завърши процеса на потвърждение.

Конфигурация

Технически, приложението не изисква никаква конфигурация. За външния вид на приложението, решихме да използваме същите настройки като при Online check-in. По този начин ще имате пълна визуална консистентност между двете приложения. Ако не използвате приложението Online check-in, можете да настроите външния вид от менюто за навигация Уеб -> Online check-in Настройки

Стъпките на приложението са зададени и не подлежат на промяна:

  • Преглед на предложението;
  • Подписване на предложението;
  • Завършване на плащането (ако е необходимо).

Достъп до приложението

Достъп до приложението може да бъде предоставен чрез всеки документ за мероприятие, който имате. Просто трябва да добавите бутона, насочващ организатора към приложението за потвърждение. В нашите примерни шаблони за оферта за мероприятие (Banquet Event Order) бутонът е включен  по подразбиране.

Важно: Моля, прочетете Документи и Имейли, за да да откриете повече информация относно типовете документи и тяхното създаване.

Депозитно плащане

Както споменахме по-горе, едно от основните предимства на приложението за потвърждение на събития е уреждането на изисквания депозит по време на процеса. За да използвате тази функция, трябва да:

  • имате поддържан и конфигуриран платежен оператор;
  • имате въведена сума на депозита в едноименното полето в мероприятието.

Ако е зададена сума на депозита за това мероприятие, при подписването на документа клиентът ще бъде пренасочен към екрана за плащане с кредитна карта, за да плати сумата на депозита. Ако вече е платена някаква сума, но тя е по-малка от изисквания депозит, ще бъде изискана само останалата сума до пълната стойност на депозита. При плащането клиентът може да използва карта, която е вече добавена към мероприятието или компанията, или, като алтернатива, може да въведе данните на нова кредитна карта.

Допълнително

  • За да бъдете в течение на процеса, при успешно завършване на всяка стъпка (подпис и/или плащане), ще бъдат създадени задачи.
  • Статусът на мероприятието автоматично се променя на гарантирано.
  • Самият подпис може да се види в секцията Подпис на екрана на документа в PMS+.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница