Домакинство - Справка Домакинство; Монитор; Архив; Прогноза

Променена на: Wed, 19 юни, 2024 в 2:28 PM

Print

В тази статия ще ви представим различните домакински екрани, от които може да се възползвате.

Справка "Домакинство"

Справката "Домакинство" е основният инструмент, от който да получите информация какво и къде трябва да се направи въз основа на генерираните задачи за деня, включително всякакви останали задачи от предишните дни.

Една от основните ползи на облачно решение като Clock PMS+ е фактът, че можете да предоставите достъп на вашите камериерки и те би трябвало да използват тази справка, за да видят какво трябва да се направи днес, като евентуално променят статуси, добавят коментари и т.н. Като алтернатива, ако предоставянето на достъп до системата на вашите камериерки не е нещо, на което сте готови или можете да направите, имате възможността да разпечатате справката, за да я раздадете на екипа си. За да достъпите и генерирате справката, отидете на меню Домакинство->справка "Домакинство". Ще видите следното:

  • (1) - виждате номера и типа на стаята, сектора и OOS статуса
  • (2) - може да добавите нова задача или допълнителен статус. Може да имате различни статуси за една и съща стая.  Например, за стая 109 имаме 2 отделни статуса със задачи. И двата трябва да бъдат изпълнени отделно.
    • Мръсна - генериран от редовна Схема задачи със съответните й Задачи
    • Проверка - добавен от Рецепция със съответното описание, когато гостът им е съобщил за проблема.
  • (3) - виждате Задачите и/или Текст, свързан със задачата и камериерката, на която е възложена задачата. 
  • (4) - може да променяте конкретната задача - попълване, редактиране и т.н.
  • (5) може да видите дали има пристигания, заминавания или настанените резервации.

Монитор Домакинство

Докато справка "Домакинство" е инструмент, предназначен най-вече да бъде използван от камериерките, Домакинският монитор е от полза за Рецепцията. За да достъпите Домакинския монитор, отидете на меню Домакинство->Домакински монитор.

Целта на този екран е да предостави информация в реално време за промените относно домакинството. Моля, обърнете внимание, че ползите от екрана идват, когато предоставите на камериерките си достъп до Clock PMS+, за да правят промени по време на работата си - отбелязване на почистването на стая чрез статус "Чисти се"; отбелязване на стая като почистена и т.н.

Както може да видите в изображението по-горе, статусите и цветовете на стаята се променят в реално време. Под бутона "Опции" може да активирате звуков сигнал, който да се изпълнява с всяка промяна на домакинския статус на стая.

Зеленият цвят на стая показва колко скорошна е била промяната - колкото по-тъмен е нюансът на зеленото, толкова по-скорошна е била промяната.

Можем да видим, че стая 211 е била маркирана като почистена преди 0 минути или стая 203 е била маркирана като нуждаеща се от  проверка отново преди 0 минути.

Като предоставяте достъп на вашите камериерки в съчетание с Домакинския монитор на Рецепция, елиминирате остарялата традиционна комуникация между Хотелското домакинство и Рецепцията - няма повече нужда уоки-токита; телефонни обаждания или отговорника за хотелското домакинство да идва да ви известява на всеки час за последно почистените стаи. Цялата комуникация между тези два отдела може да се осъществи през Clock PMS+, при това в реално време.

Съвет: Препоръчваме фиксиране на таба "Домакински монитор" във вашия браузър.  По този начин той винаги ще бъде отворен, без да се набива твърде много на очи на персонала на Рецепция. Също така, за да се възползвате пълноценно от опцията за звуково известяване, Домакинският монитор трябва да бъде отворен.

Прогноза за домакинството

Чрез конфигурирането на Домакинския модул по всяка вероятност сте задали Кредити към различните Задачи и Схеми задачи, а също така сте задали кредити по подразбиране на камериерка. Прогнозата за домакинството е мястото, където тези кредити най-вече се използват. Въз основа на конфигурацията и работата, която трябва да се извърши, ще получите прогноза колко камериерки ще са ви нужни. Достъп до Прогнозата може да получите от меню Справки->Прогноза за домакинството.

Когато генерирате прогнозата, ще видите дейности и схеми задачи, които трябва да се изпълняват за всеки ден от периода, за който се прави докладът, общия брой кредити и приблизителния брой домакини, които ще са необходими за всеки ден.. Като използвате Прогнозата може прецизно да планирате вашия персонал, за да имате точния брой хора, нужни за изпълнението на задачите.

Архив на домакинските задачи

Чрез справката "Архив на домакинските задачи" може да прегледате списъка с генериани задачи за даден период. Като използвате филтрите за стаи или камериерки можете лесно да проследите всички камериерки, които са влизали в определена стая например. За да отворите справката, отидете на меню Справки->Архив на домакинските задачи.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница