Промяна на резервация

Променена на: Mon, 20 мар, 2023 в 8:52 AM

Print

В зависимост от вида на промяната спазвайте описаните стъпки:

Резервацията е с грешна Компания

  • Отворете резервацията за редакция и изберете правилната Компания;
  • Ако вече е избрана опцията "Трансфер към фолио на Компания/Агент", посочете фолиото на новата Компания, в което да се трансферират услугите от тарифата. Ако нямате подготвено фолио, първо го създайте и след това коригирайте резервацията.

Избрано е грешно “Трансферно фолио“

Трансферното фолио може да промените през редакция на резервацията или да го направите за множество резервации наведнъж през справка "Начисления от резервации на компания по референция". Промяната на фолиото ще предизвика автоматичен трансфер на всички начисления, породени от тарифата. Повече детайли ще намерите в Трансфер на начисленията.

Забележка: Трансферират се само услуги, породени от тарифата, които са в отворени фолиа. Ръчни начисления не се трансферират.

Промяна на период и тарифа 

Трансферното фолио е отворено

Просто коригирайте резервацията, нейната цена ще се преизчисли автоматично.

Трансферното фолио е приключено

За да извършите промените е нужно първо да изберете ново трансферно фолио, в което да се начислят корекциите.

Промяна на брой и възраст на гостите, дата на ваучера (референтна дата)

Трансферното фолио е отворено

  • Направете нужните корекции в резервацията;
  • За да се преизчисли цената ѝ, използвайте функцията “Начисли тарифата отново”:
    • Може да изпълните функцията през екран Преглед на резервацията, в секция “Тарифи и Фолиа” изберете бутон “Начисли тарифата отново”;
    • За множество резервации в екран “Разширено търсене на резервации” използвайте функционален бутон Тарифа->Начисли тарифата отново.

Трансферното фолио е приключено

За да извършите промените е нужно да:

  • Изберете ново трансферно фолио;
  • Изпълнете стъпките, описани при отворено фолио, за да се актуализира цената.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница