Създаване на профил на Компания

Променена на: Thu, 19 ян, 2023 в 8:29 AM

Print

Създаване на фирмени профили в Clock PMS+

За да създадете профил, от менюто за навигация изберете Компания -> Нова компания.

Следващият екран визуализира формата за създаване на профил, където можете да попълните всички нужни данни. Да започнем с по-основната информация.

 • Име (1) - въведете името на компанията. Това е единственото задължително поле за създаване на профил.
 • Клон (2) - въведете "Клон", ако този профил е свързан с конкретен клон на компанията. Незадължително поле.
 • ДДС номер (3) - въведете фирмения/ДДС номер. Ако това е компания от ЕС, може да въведете ДДС номера на компанията и да направите търсене, което да зареди наличните фирмени данни от Европейския ДДС регистър.  Незадължително поле. 
 • ЕИК / БУЛСТАТ. (4) - поле за въвеждане на ЕИК/БУЛСТАТ. 
 • IATA номер (5) - въведете IATA номера на компанията. Повече информация може да бъде намерена ТУК. Незадължително поле.
 • Код за търсене на канален мениджър (6) - поле за въвеждане на допълнителен код за тази компания. Повече информация може да бъде намерена ТУК. Незадължително поле.
 • Адресни полета (7) - въведете адреса на компанията. Ще се показва във фактурата. Незадължителни полета.
 • Лице (8) - въведете името на лицето от компанията. Ще се показва във фактурата. Незадължително поле.
 • Допълнителни данни за фактуриране (9) - въведете допълнителна информация. Ще се показва във фактурата. Незадължително поле. 
 • Отметка "Приеми трансфер на начисления" (10) - маркирайте, ако ще позволявате трансфери на начисления към профила на тази компания. Ако бъде оставено немаркирано, трансферите на начисления към тази компания няма да бъдат позволени.
 • Срок за плащане - дни (11) - въведете срок за плащане на издадена фактура. Този срок ще им превес над настройката по подразбиране на ниво акаунт (ако има). При издаването на фактура с незаплатена сума, в нея ще бъде посочен краен срок за плащане на фактурата. Незадължително поле.

Допълнителни полета

Заедно с основната информация относно компанията, има и няколко полета за допълнителна информация или активирането на допълнителни функционалности. Всички полета са незадължителни.

 • Комисиона (1) - въведете процента комисиона за този фирмен профил и изберете приходните групи, въз основа на които ще бъде изчислена сумата на комисионата. Повече информация относно комисионите може да бъде намерена ТУК.
 • Кредитен лимит (2) - въведете сума на кредитния лимит, договорен с тази компания. Моля, обърнете внимание, че това поле има чисто информативно значение и системата няма да ви сигнализира при превишаване на кредитния лимит на компанията.
 • Бележки (3) - въведете бележки относно тази компания, които ще бъдат видими в профила или когато компанията бъде избрана в резервация.

 • Допълнителни полета (4) - всяко собствено фирмено поле, което сте създали ще бъде поместено в този раздел и може да въведете съответната информация. 
 • Фолио по подразбиране (5) - изберете фолио по подразбиране за опцията за автоматичен трансфер при създаване на резервация. Повече информация може да бъде намерена ТУК.
 • WRS (6) - въведете код за достъп до BookDirect(онлайн резервационна система) за тази компания и как този профил ще бъде третиран - като "Агент" в резервацията или като "Компания". Повече информация може да бъде намерена ТУК.
 • Маркетингови елементи (7) - изберете маркетинговите елементи, които да бъдат прикрепени към този профил. Резервациите с този избран профил ще наследяват тази стойности, като се взема под внимание йерархията/приоритета, който е обяснен ТУК.

Данни за контакт/Лица за контакт

Освен информацията относно самата компания, можете също така да въведете информация относно лицата от тази компания. Това са полетата "Лица за контакт" и "Данни за контакт".

 • Данни за контакт  - въведете информацията на лицето от компанията. Това са принципно справочни полета и не носят допълнителна функционалност. Данните не създават профил на лице/гост.
 • Лица за контакт - добавете едно или няколко лица за контакт за тази компания, като изберете от съществуващите профили на лица/гости или като създадете нови такива. Наличието на лица за контакт в компанията ще ви даде възможност лесно да избирате лицето за контакт в резервация, към която сте прикрепили компания. Освен това, лицата за контакт, свързани с дадена Компания, също ще бъдат предлагани в  BookDirect, ако предоставите на компанията достъп до нея.  Лице за контакт на компания може да се използва като "Лице за контакт" или "Гост" в  BookDirect.  Повече информация относно функционалността зад лицата за контакт в дадена резервация може да бъде намерена ТУК.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница