Профил на Компания

Променена на: Mon, 22 ян, 2024 в 10:13 AM

Print

Чрез тази статия ще се запознаем със страницата "Профил на компания" и каква информация и функционалности включва.

За да отворите съществуваща компания, отидете на меню Компания->Търсене на компании, въведете името на компанията и кликнете върху бутона Търсене. Когато се генерират резултатите, изберете "Отвори" до желаната компания.

Фирмени фолиа, резервации, мероприятия и тарифи

В Clock PMS+ е много лесно да проследявате и оперирате с всички фолиа и резервации, мероприятия и тарифи, свързани с компания. Просто отворете екрана на дадена компания и имате достъп до всички тях.

Раздел "Фолио"

В раздела "Фолио" в профила на компания може да управлявате следното:

 • Фолио по подразбиране (1) - тук може да видите и изберете кое фолио да се счита за такова по подразбиране за този профил. Това се отнася до автоматичния трансфер на начисленията от резервации. Ако фолио по подразбиране не е избрано, начисленията ще бъдат прехвърлени към "най-старото" отворено фолио, което може да се промени с времето, операциите се усложняват и съществува риск от грешки. Когато се избере фолио по подразбиране, начисленията ще бъдат прехвърлени само в това фолио, което прави по-лесно локализирането. От това фолио, начисленията могат да бъдат след това прехвърлени към друго фолио в компанията. 
 • Депозит (2) - може да създадете депозитно фолио или да видите други депозитни фолиа за тази компания - отворени, закрити, анулирани
 • Отворени фолиа (3) - може да създадете ново отворено фолио или да видите всички отворени понастоящем фолиа в профила на компанията.
 • Неплатени закрити фолиа (4) - ще видите всички неплатени закрити (фактурирани) фолиаСъщото може да бъде намерено и в справка "Отложени плащания".

Важно: Моля, обърнете внимание ще видите само фолиа, създадени в профила на компанията - фолиа в резервациите, които са свързани само с фирмения профил няма да се виждат в тези раздели.

 • Всички Фолиа и детайли (5) - посредством този бутон може да достъпите екрана по-долу, който ви дава повече подробности относно фолиата и резервациите, свързани с профила на компанията.

 • Фолио по подразбиране (1) - същото като по-горе.
 • Депозит (2) - същото като по-горе .
 • Закрити фолиа (3) -Този раздел показва информация за закритите фирмени фолиа. Тук като кликнете на бутона "Покажи", може да изберете:
  • Неплатени - за да видите всички неплатени фолиа, свързани с компанията.
  • Миналия месец - за да видите всички фирмени фолиа, които са били закрити през изминалия месец.
  • Миналата година - за да видите всички фирмени фолиа, които са били закрити през изминалата година.
  • Всички - показват се всички фолиа.
 • Отворени фолиа (4) - същото като по-горе.
 • Отворени фолиа на резервации (5) - този раздел показва фолиата в резервации, свързани с профила на компанията и може да извършвате различни операции с тях, включително прехвърляне на начисления от фолиата на тези фирмени резервации към групово фолио. Повече информация относно трансферите и груповите фолиа може да намерите ТУК.

Други раздели

Другите раздели във фирмения профил предоставят дори още повече информация:

 • Компания - резервации (1) - в този раздел може да кликнете върху линковете "като Компания" или "като Агент" до:
  • 'В хотела', за да видите всички резервации в хотела, свързани с компанията/агента.
  • 'Резервации - очаквани днес и утре', за да видите всички резервации, очаквани днес или утре, които са свързани с компанията/агента.
  • 'Непристигнала  / Анулирана', за да видите всички резервации, свързани с компанията/агента, които са непристигнали или са анулирани.
 • Туроператорски договори (2) - създавайте и управлявайте туроператорски договори с тази компания. Повече информация относно създаването и управлението на туроператорски договори може да намерите ТУК.
 • Мероприятия (3) - в този раздел може да видите всички фирмени мероприятия, показани като линкове за по-бърз достъп. До всяко мероприятие Clock PMS+ показва периода на мероприятието и броя резервации, свързани с това мероприятие, което е също така и линк към екрана за разширено търсене, показващ тези резервации в по-големи подробности. Освен това може да създадете ново мероприятие, свързано с тази компания (като натиснете бутона "Добави").
 • Фирмен договор (4) - изберете фирмен договор, който да се използва за този профил или създайте нов. Повече информация за фирмените договори може да намерите ТУК.
 • Тарифа (5) - вместо да използвате фирмен договор, може да изберете тарифите, които да бъдат прикачени към този профил. Повече информация относно отделните тарифи, свързани с компания, може да намерите тук ТУК.

Архивиране или възстановяване на компания

Ако определена компания няма да се използва временно или за постоянно, може да я архивирате, като изберете бутон "Архивирай" в профила на компанията. Ако компанията трябва да бъде възстановена на по-късен етап, следва да кликнете върху бутона "Възстанови" в профила на компанията. 

За да намерите архивирана компания, изберете "Всички" вместо "Само активните" на екрана "Търсене на компании". 

Архивираните компании ще се появят със знака '!' до тях.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница