Как да създадем нова резервация

Променена на: Tue, 4 окт, 2022 в 1:39 PM

Print

Clock PMS+ ви позволява да създадете резервация през различни оперативни екрани. Ще разгледаме всяка от опциите и особеностите, които трябва да имате предвид.

През монитор Тарифи заетост

Тарифи и заетост е оперативен монитор, от който по най-бързия начин може да проверите за наличности в даден период заедно с валидните цени, на които клиентът може да резервира. 

За да достъпите монитора, от менюто за навигация изберете Свободни стаи->Тарифи и заетост. За да проверите за наличност и цени и да създадете резервация следвайте стъпките:

 • Въведете параметрите на конкретното запитване - дати на пристигане и заминаване. Ако вашите цени зависят от броя на гостите, попълнете брой възрастни и деца, както и възраст на децата за по-точна калкулация на цената (1)
 • Стартирайте търсенето с бутон “Провери свободните стаи (2).
 • От резултатите, които ви се предложат, изберете тип стая и цена и създайте резервацията с бутон “Резервирай”.

Забележка: Ако бутон “Резервирай” не в зелен цвят, съответният продукт НЕ е наличен за резервиране.

 • Ще се отвори екранът на резервацията. Всички параметри, който сте избрали в монитор “Тарифи и заетост” ще бъдат автоматично попълнени. 
 • За да завършите резервацията е нужно да въведете информация за контакт. За целта въведете данни за госта (4) или информация за контактното лице (5), което резервира.
 • Запишете резервацията с бутон “Създай”.

Повече информация как да използвате монитора, може да намерите ТУК.

През монитор Календар на стаите

От оперативният монитор ще получите информация за заетостта на стаите за определен период от време. От тук може да асоциирате резервацията с конкретна стая. Отворете монитора като от менюта за навигация изберете Свободни стаи->Календар на стаите. За да създадете резервация:

 • Заредете календара за желания период;
 • Кликнете върху клетка от календара, която съответства на началната дата на резервацията и съответната стая, която желаете да резервирате;
 • От контекстното меню използвайте бързите линкове за създаване на нова резервация;

 • Ще се отвори екрана на резервацията. В този случай автоматично ще се попълни само периода на резервацията и номера на стаята. Всички останали параметри трябва да бъдат въведени (тарифа, пансион, брой гости), преди да създадете резервацията.

Повече информация за монитор "Календар на стаите" може да намерите ТУК.

През монитор Прогнозна заетост

Мониторът ви дава информация за заетостта на хотела по типове помещения. Може да го отворите като от менюто за навигация изберете Свободни стаи->Прогнозна заетост. За да създадете резервация, първо заредете монитора за желания период.

 • Намерете съответния тип стая;
 • В реда “Свободни” се придвижите до началната дата за резервиране и кликнете върху зелената цифра;
 • В екрана за нова резервация, системата ще попълни автоматично началната дата и типа на стаята за резервацията. Останалите параметри трябва да бъдат въведени преди създаване на резервацията.

Повече информация как да го използвате монитор "Прогнозна заетост, може да намерите ТУК.

През монитор План на стаите

Мониторът показва заетостта на стаите за конкретна дата.  За да го отворите от менюто за навигация изберете Свободни стаи->План на стаите. От тук може да създадете резервация за определен номер стая:

 • Кликнете върху свободна стая (визуално се представя в зелен цвят)
 • От контекстното меню изберете опция за създаване на резервация.
 • Екрана за резервацията ще се отвори с попълнени данни за период на резервацията и номер на стая.

От менюто за навигация

От менюто за навигация изберете Резервация->Нова резервация.

 • Ще се отвори екрана на резервацията. Всички полета ще бъдат празни и трябва да изберете всички параметри на резервацията преди да я създадете.
 • По подразбиране минимално изискуемите полета са: 
  • период на резервацията;
  • тип стая;
  • данни за контакт - едно от следните полета трябва да бъде попълнено: Компания, Агент, Гост или  Лице за контакт;

Подробна информация за предназначението на всяко поле в резервацията може да намерите ТУК.

Забележка: Ако пропуснете да изберете тарифа при създаване на резервацията, тя ще остане без калкулирана цена. Според вида на конфигурираните тарифи, за правилна калкулация на цената е възможно да се изискват и данни за брой на гостите и възраст на децата.

Съвет: Въпреки многобройните опции за създаване на резервация, препоръчваме приоритетно да използвате монитор “Тарифи и заетост”. Работата с монитора ще минимизира действията по ръчно попълване на параметрите на резервацията и възможността за допускане на грешки.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница