Текуща справка за касата и приключване на каса

Променена на: Mon, 22 апр, 2024 в 10:49 AM

Print

В този видео урок ще научите как да проверите текущата наличност на вашата каса и как да я приключите в края на работния ден.


Акценти от видео урока


Текуща справка за касата

Приключване на каса

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница