Импортиране на резервации от файл (csv)

Променена на: Tue, 18 юни, 2024 в 10:57 AM

Print

Предназначение и особености

Функцията позволява бързо импортиране на списъци с резервации в определен формат от CSV файл в Clock PMS+.

За да отворите екрана от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Импорт от CSV файл. Там можете да изтеглите и примерен CSV файл (отворя се от MS Excel, OpenOffice и др.).

За да импортирате успешно резервации, техните данни трябва да отговарят точно на номенклатурата в системата.

Номенклатурата, за която става въпрос тук, е: Тип стая, Стая, Пансион, Тарифа, Компания и/или Агент, Клок на Компания и/или Агент, Marketing Source/Channel/Segment. Данните в тези полета трябва да са идентични с тези в системата. Например, ако типът стая в системата е зададен като "DBL", съответният тип стая във файла за импортиране също трябва да бъде "DBL". Номенклатурата е чувствителна към малки и големи букви.

Допустими стойности за колона "Status": expected, checked_in

Формат на колона "Rate": данните в това поле се основават на името на тарифния план, името на типа стая и името на тарифата, разделени чрез символа наклонена черта (/).

Например:

  • Имате тарифен план с име BAR;
  • Цената за тип стая DBL в този тарифен план;
  • Името на тарифата е STD;

Стойността в колона "Rate" ще бъде BAR/DBL/STD.

В колона "Country" се използва двубуквеното кодиране на ISO 3166-1 alpha-2.

Ако планирате да импортирате резервации с ръчна цена, моля, използвайте заедно колони "Manual price" и "Manual currency".

Ако се използва само едно от тези полета, при тестване или импортиране на файла ще се получи грешка:

  • Ако въведете само една цена, тя ще бъде приложена за всяка нощ от резервацията.
  • Ако искате да приложите различни цени на нощувка, моля, въведете цената за всяка нощувка като отделна стойност, като използвате запетая като разделител. Броят на цените трябва да съответства на броя на нощувките в резервацията. Например: 100,105,100 (за резервация с три нощувки). Ако броят на отделните цени не съвпада с броя на нощувките, ще получите грешка при тестване или импортиране на файла.

Ако полетата са празни, те няма да бъдат проверени по време на теста или импортирането на резервациите.

Aко планирате да импортирате с профили на компании и/или агенти, те вече трябва да са налични в системата. Освен това, ако сте създали профили за различни клонове на Компанията/Агента, при импортирането трябва да посочите и клона.

Ако планирате да импортирате резервации, които имат плащания, моля, използвайте всички полета за плащания заедно - "Payment amount", "Payment currency" и "Payment type".

Ако оставите едно или две от тези полета празни, ще получите грешка при тестването или импортирането на файла.

Ако всички са празни, те няма да бъдат проверени по време на теста или импортирането на резервации.

Допустими стойности за колона "Payment type": card, bank, debit, on-line, other.

Допустими стойности за колони "Manual currency" и "Payment currency ": всяка валута, която е зададена в момента в абонамента за Clock PMS+.

Ако планирате да импортирате резервации, чиито начисления от тарифата трябва да се отнесат към Компания или Агент на резервацията, в колона Rate Charges Transfer може да зададете следните стойности:  

  • to_agent  = Прехвърли начисленията за нощувки към Агент;
  • to_company_or_event = Прехвърли начисленията за нощувки към Компания/Мероприятие;
  • to_folio_billing_to_agent =  Раздели по Агент;
  • to_folio_billing_to_company= Раздели по Компания

Внимание: Опциите за прехвърляне изискват профила на Компанията/Агента да бъде създаден предварително и в него да e избрана настройката "Приеми трансфер на начисления"

Забележка: Преди да импортирате файла, изпълнете функцията "Тест", за да проверите дали всички данни са въведени правилно.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница