Анулиране на плащания, артикули и сметки

Променена на: Wed, 8 мар, 2023 в 8:45 AM

Print

Анулиране на артикули от сметка

Ако трябва да анулирате артикул, който е бил вече поръчан:

 • отидете на раздела "Редактирай/Раздели" на сметката;
 • изберете въпросните артикули;
 • натиснете бутона "АНУЛИРАЙ избраните", въведете основанието за анулацията и потвърдете.

Важно: 

 • Анулирането на артикул премахва този артикул от всяка продажба и/или справки за наличностите, както и води до това, че все едно артикулът никога не е бил поръчван. Ако причината за премахването на артикула е, за да не го таксувате (да го направите безплатен), използвайте функционалността "Направи безплатни".
 • Анулирането на отделни артикули в затворена сметка не е възможно. Ако трябва да анулирате индивидуални артикули в затворена сметка, анулирайте цялата сметка, регистрирайте нова сметка с правилните артикули и я приключете със съответния тип плащане.

Анулиране на цяла сметка

Процесът по анулиране на цяла сметка зависи от това дали сметката е отворена или затворена.

Отворена сметка

За да анулирате цяла отворена сметка:

 • отидете на екрана за плащане;
 • натиснете бутона "Анулирай", въведете основание за анулацията и потвърдете.
 • след като това бъде направено, сметката заедно с всички поръчани артикули ще бъде анулирана.

Важно: Анулирането на артикули и отворени сметки се контролира от потребителското право ПОС: "Начисления: анулиране на артикули/начисления преди приключване".

Затворена сметка

Моля, обърнете внимание, че този процес се отнася до сметки, платени в брой или с карта. Вижте по-долу относно анулацията на сметка, която е била прехвърлена към PMS+.

 • отидете на меню Управление -> "Приключени сметки" (ако сметката е от днес) или "Приключени сметки - търсене" (ако сметката е била затворена в предишен ден)
 • намерете и отворете сметката;
 • натиснете бутона "Анулирай", въведете основанието за анулиране и потвърдете.
 • след като това бъде направено, сметката заедно с всички поръчани артикули И всички плащания ще бъде анулирана.

Важно: Анулирането на приключена сметка от текущия ден изисква потребителските права ПОС: "Начисления: анулиране на артикули/начисления преди приключване" и "Плащания: анулиране на плащания преди приключване". За сметки от предходни дати се изискват правата ПОС: "Начисления: анулиране на артикули/начисления след приключване" и "Плащания: анулиране на плащания след приключване".

Сметка, прехвърлена към Clock PMS+ фолио

За да анулирате сметка, която е била прехвърлена към PMS+:

 • отидете на меню Управление -> "Приключени сметки" (ако сметката е от днес ) или "Приключени сметки - търсене" (ако сметката е била затворена в предишен ден);
 • намерете и отворете сметката;
 • натиснете бутона "Отмени трансфера" - това ще анулира начисленията в Clock PMS+ фолиото, и  ще премахне плащането с тип "Външен трансфер" в POS сметката;
 • анулирайте сметката, както е описано по-горе.

Важно: За да използвате опцията "Отмени трансфера", фолиото в Clock PMS+ трябва да е все още отворено. Ако не, анулирайте сметката в POS и помолете потребител на Clock PMS+ да коригира затвореното фолио и да премахне артикулите.

Забележка: Ако анулирате артикули/цялата сметка и използвате кухненските принтери, разписките, потвърждаващи анулацията, ще бъдат отпечатани на тях.

Анулиране на плащане

В някои ситуации може да се наложи да анулирате плащане към сметката. Обичайно това се случва, ако сте регистрирали плащане с грешен тип или сума.

За да анулирате плащане:

 • ако сметката е все още отворена, отидете на екрана за плащане;
 • ако сметката е затворена, отидете на меню Управление -> "Приключени сметки" (ако сметката е от днес) или "Приключени сметки - търсене" (ако сметката е била затворена в предишен ден) и отворете сметката;
 • намерете плащането в раздел "Плащания", натиснете "Анулирай" в неговия ред, въведете основание за анулация и потвърдете;
 • след като това бъде направено, плащането ще бъде анулирано и може да регистрирате новото плащане с правилния тип.

Важно: За анулиране на плащания от текущия ден се изисква потребителското право ПОС: "Плащания: анулиране на плащания преди приключване", за плащания от предходни дати е необходимо правото "Плащания: анулиране на плащания след приключване".

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница