Задачи - Общ преглед

Променена на: Fri, 20 ян, 2023 в 8:57 AM

Print

Преглед

Задачите са неразривна част от операциите на вашия хотел, като предоставят информация за това, което се случва в системата и също така могат да бъдат настроени като задания, които следва да бъдат изпълнени от даден служител или група служители. Може да възприемате задачите като вътрешна система за съобщения и задачи в Clock PMS+.

Създаване и разпределение на задачите

За да получите пълни подробности за създаването на задачите, моля, прочетете Създаване и разпределяне на задачи.

Канали със задачи и потребители

За да получите пълни подробности относно каналите със задачи, каква е тяхната цел и как да ги разпределите  на потребители, моля, прочетете Канали със задачи и задаването им на потребители.

Разглеждане на задачи

Може да проследите всички задачи чрез няколко различни екрана.

Списък/архив на задачите

Списъкът или архивът със задачи ви дава възможност да разгледате всички минали, настоящи или бъдещи задачи, активни или завършени. Освен това може да използвате всички налични филтри, за да конкретизирате търсенето, ако ви е нужно да откриете конкретна задача. И накрая, може също така да управлявате тези задачи - да ги разпределяте на потребители, променяте детайлите им и много други. За да достъпите списъка със задачи, отидете на меню Други функционалности-> Задачи.

Дашборд уиджети

Дашбордът (началният екран) на Clock PMS+ предлага няколко уиджета, свързани със задачите. Силно препоръчваме тяхното активиране за всички потребителски дашбордове, за да сте сигурни, че са видими за всички служители.

  • Задачи (1) - този уиджет показва само количеството на задачите и не дава описание. За да видите реалната задача, е нужно да бъде избрана една от опциите.
  • Списък със задачи (2) - този уиджет показва задачите с тяхното описание. Ако това са задачи, свързани с обект в системата, трябва да кликнете върху задача, за да намерите линка към обект. Освен това може да попълните или редактирате задачата директно през уиджета. 

  • Голям уиджет със задачи (3) - може също така да активирате Големия уиджет, който показва повече задачи на страницата, заедно с линковете към обектите. За разлика от другите уиджети със задачи, големият има фиксирана позиция - винаги в горния ляв ъгъл. Ако активирате големия уиджет, списъкът със задачи (2) ще бъде автоматично скрит.

Свързани обекти (резервации, профили и други)

Обектите в Clock PMS+, които могат да имат свързани с тях задачи, са резервации, фолиа, запитвания за резервации, профили на компании, мероприятия, кетъринг задачи в рамките на мероприятие, както и резервация за зала в рамките на мероприятие. Всеки от тези обекти има раздел "Задачи", където всички активни задачи, свързани с обекта, ще се виждат (независимо настоящи, минали или бъдещи). Завършените (неактивните) задачи ще бъдат видими след натискането на линка към тях.

Особености

  • Задачите могат да бъдат свързани с даден обект в системата - резервация, профил на компания, мероприятие и други, или да бъдат самостоятелни такива - които не са свързани с никой обект и обикновено се използват за обща задача или напомняне.
  • Задачите няма да се показват в списъка със задачи само, след като бъдат маркирани като завършени.
  • Всяка задача задължително трябва да има избран 'Канал' (тема).
  • Може да зададете потребителите, които да виждат определени канали със задачи на базата на тяхната дейност/отговорности.
  • Задачите се виждат в Дашборда от деня, за който са зададени.
  • Свързаните задачи (отнасящи се до обект) са видими от момента на създаването им в съответния обект.
  • Дадена задача също така може да бъде разпределена на конкретен потребител, който единствен ще вижда тази задача в Дашборда си.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница