Плащания - трансфериране

Променена на: Tue, 26 мар, 2024 в 7:52 AM

Print

Как работи трансферът на плащания

С Clock PMS+ имате възможност да трансферирате цялата или част от платена сума, регистрирана в едно фолио към друго фолио. Използвайки тази функционалност, трябва да имате предвид следните особености в начина на работа:

 • При прехвърляне на плащане, трансферираната сума се отразява в Изходното фолио като отрицателно плащане от типа “Трансфер (вътрешен)". Като описание към плащането се добавя информация за фолиото, към което е пренасочена сумата;
 • Във фолиото Приемник се регистрира ново плащане от типа "Трансфер (вътрешен)", с размер съответстващ на прехвърлената сума. Като описание към плащането се добавя информация за фолиото, от което е трансферирана сумата;
 • Като резултат от операцията в справките за плащания за съответния ден, движението за тип плащане "Трансфер (вътрешен)" ще бъде нула.
 •  Във фолиото Приемник нямате информация за оригиналния тип плащане, с който първоначално е била регистрирана сумата.

фолио Източник

фолио Приемник

Трансфер на плащане

Може да стартирате трансфера през всяко от кореспондиращите фолиа - Източника (там, където се намира плащането) или Приемника (там, където искате да трансферирате плащането). Следвайте стъпките:

 • Отворете фолиото за преглед. Функциите за трансфер на плащания ще намерите в секция "Плащания/Преоторизации" ;
 • Ако се намирате във фолиото източник, изберете бутон "Трансферирай към";
 • Ако се намирате във фолиото приемник, изберете бутон "Трансферирай от";
 • Намерете и изберете кореспондиращото фолио. Преминете напред с бутон "Продължи";
 • На следваща стъпка ще видите информация за наличната сума във фолиото източник. Може да трансферирате цялата или част от сумата;
 • Потвърдете размера на сумата, която искате да трансферирате, въведете пояснителен текст и потвърдете операцията с бутона в горния десен ъгъл; 
 • След приключване на трансфера, в горната част на екрана ще се появи връзка, която може да ви отведе в кореспондиращото фолио.

Анулиране на трансфер

Възможно е във всеки момент да отмените трансфера на плащането. Може да направите това през всяко от кореспондиращите фолиа (източник или приемник). Просто отворете фолиото за преглед и в секция "Плащания/Преоторизации" намерете и анулирайте плащането от тип "Трансфер (вътрешен)". В резултат системата ще анулира и кореспондиращото плащане в свързаното фолио.

Важно: Функцията за трансфер на плащания се контролира от правото PMS->Плащане: Прехвърляне.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница