Начисления - добавяне, редактиране и анулиране

Променена на: Tue, 26 мар, 2024 в 10:01 AM

Print

Както вече споменахме, основното предназначение на стандартните фолиа е в тях да бъдат отразени използваните от клиента стоки и услуги. Сега ще разгледане възможностите за обработка на начисленията в отворени фолиа.

Отразяване на начисления за услуги и стоки

В Clock PMS+ процесът на регистриране на начисления е много лесен и бърз чрез използването на шаблони за начисления, предварително създадени за конкретни услуги. За да отразите начисление във фолиото първо трябва да го достъпите. Вече споменахме, че най-лесно ще го намерите чрез неговия Платец (резервация, компания, мероприятие). Независимо от вида на платеца стъпките за отразяване на начисления са едни и същи:

 • Може да използвате бързия бутон "Начисли" в реда на фолиото, ако такъв липсва, отворете фолиото за преглед с бутон “Отвори” и изберете бутон "+" в горния десен ъгъл.
 • В екрана за начисляване ще видите групите шаблони, според вашите настройки. Всяка от тях е представена като бутон, кликнете върху него, за да се отворят шаблоните за начисления в съответната група. Бутонът “-” (1) обобщава всички шаблони, за които не е избрана група при тяхното конфигуриране.
 • За да се върнете в групите шаблони, използвайте бутон “<” (3).

 • Кликнете върху шаблона, който желаете да начислите. При нужда коригирайте неговото количество (6) и потвърдете с бутон "Добави" (7). Ще видите избрания шаблон, добавен в дясната част на екрана (4).

 • Всички услуги, добавени в списъка (4) са само подготвени за начисляване. Ако сте допуснали грешка, може да премахнете грешния шаблон като изберете бутон "-" в неговия ред.
 • Потвърдете начисляването на избраните шаблони с бутон "Начисли"(5).
 • Ако за някой от избраните шаблони липсва стойност за задължителните атрибути, например Цена, ще се изведе съобщение за грешка. При успешно начисляване ще получите потвърдително съобщение.

Промяна датата на начислението

По подразбиране новите начисления се добавят във фолиото за текущия ден. Имате възможност да промените датата, преди да добавите шаблона в списъка за начисляване. Ето с какви възможности разполагате:

 • Изберете шаблона, който искате да начислите;
 • Преди да го добавите в списъка използвайте календара, за да промените датата, за която да се отрази начислението:
  • Опцията за Дати ви дава възможност да изберете една или няколко дати наведнъж. Просто кликнете върху всяка от датите, за да ги изберете и след това добавете шаблона в списъка.
  • Опцията за Период ви дава възможност да начислите шаблона за няколко последователни дати (период). Просто изберете начална и крайна дата на желания период и добавете шаблона.

Забележка: При избор на опция "Период", за фолио на резервация, системата автоматично ще избере целия период на резервацията.

Начисляване на услуги без предварително подготвен шаблон

Бутон “Ръчно начисление” (2) ви позволява да добавите услуги във фолиото, без за тях да има подготвени шаблони. За да направите това е необходимо в момента на начисляване да попълните стойности за минимално Изискуемите полета:

 • Цена и Валута. Начисленията за различни допълнителни услуги могат да бъдат направени в различни валути.
 • Описание на начислението - текст на начислението, с който ще бъде добавено във фолиото и отчетено в справките;
 • Група приходи - изберете от наличните групи приходи;
 • Потвърдете начисляването на услугите по същия начин, както и при използване на подготвени шаблони.

Важно: Ръчното начисляване на услуги е ограничено от правото Фолиа->Начисления - ръчни начисления. Силно препоръчваме винаги да използвате готови шаблони за начисления. По този начин ще си гарантирате, че полетата, които са важни за вашата отчетност, винаги ще са попълнени коректно.

Корекции на начисленията

Дори и добавени във фолиото, начисления могат да бъдат коригирани, това е възможно докато фолиото все още е отворено. За да направите промени, намерете фолиото и го отворете за преглед. 

 • В секция "Начисления" намерете грешното начисление и използвайте бутона за редакция, в неговия ред;
 • Направете необходимите корекции и запишете промените.

За да коригирате няколко начисления наведнъж:

 • Изберете начисленията от списъка;
 • Кликнете бутон Избрани (9) и след това изберете Редактиране (10);
 • Във формата за редакция, кликнете в началото на полето, за да го отключите за промяна;
 • Нанесете нужните корекции и потвърдете с бутон “Запази”;

Забележка: Групата приходи на начисление не може да се променя в режим на редактиране.

Анулиране на начисление

Освен корекция на грешните начисления, може директно да премахнете грешните услуги от фолиото като ги анулирате. Отворете фолиото за преглед и влезте в детайли за начисленията:

 • От списъка намерете грешните начисления и ги изберете;
 • Кликнете бутон Избрани (9) и след това изберете Анулирай (11). Въведете причина за анулация под формата на свободен текст и потвърдете операцията с бутон "Анулирай".

Забележка: Анулираните начисления не се виждат във фолиото, респективно и документа, който ще бъде издаден след неговото приключване. Все пак можете да ги видите в "Контролна справка за начисленията" за конкретното фолио. Справката е достъпна през бутон Всички (12) в секция "Начисления" .

Важно: Операциите по редактиране и анулиране на начисления се контролират от правото PMS-> Начисления: Редактиране и Анулиране.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница