Рутиране на начисленията към фолио на Компанията

Променена на: Wed, 28 февр, 2024 в 10:47 AM

Print

За да може да издавате обобщени фактури на Компанията за нейните резервации, първо трябва да съберете начисленията им в общи фолиа. За целта използвайте опцията “Трансфер към фолио на Компания/Агент”. Преди да приложите рутирането трябва да подготвите фолиата, в които ще се обобщят начисленията на резервациите.

Фолио за фактуриране

Подгответе фолиата по начина, по който ще фактурирате резервациите - по дати на пристигане/заминаване, видове пазари, видове промоционални оферти и т.н.

 • В профила на Компанията създайте ново фолио (вижте как направите това в статия “Стандартно Фолио - създаване и търсене”). Обърнете внимание на следните негови детайли:
  • Валута - валутата трябва да отговаря на валутата, в която са договорени цените (според договора с конкретния ТО);
  • Име - въведете име на фолиото, което да индикира неговото предназначение. Така по-лесно ще различавате фолиата, когато ги избирате по резервациите;

Вижте как да коригирате настройките в статията “Фолио - Допълнителни опции”.

Трансфер на начисленията

Може да укажете трансфера както по време на създаване на резервациите, така и на по-късен етап. След избор на опцията и съответното трансферно фолио, начисленията, породени от тарифата автоматично ще се прехвърлят в него.

Единична резервация

 • Отворете резервацията за редакция;
 • Изберете опцията “Трансфер към фолио на Компания/Агент” (1);
 • В поле “Трансферно фолио”(2) от списъка с налични фолиа изберете фолиото, в което да се трансферират начисленията на резервацията;
 • Запишете промените.

Ако услугите на резервацията все още не са фактурирани, ще бъдат прехвърлени в трансферното фолио.

Множество резервации

Предвидили сме инструмент, който ви дава възможност бързо и лесно да изберете опцията за рутиране за множество резервации и да посочите тяхното трансферно фолио. За целта използвайте справка "Начисления от резервации на компания по референция".

 • Използвайте филтрите на справката и генерирайте списък с резервациите, които желаете да обработите;
 • Изберете резервациите (3), за които искате да приложите трансферно фолио;
 • Чрез бутон “Масова редакция”(4) от списъка с налични фолиа изберете това, което трябва да бъде асоциирано с конкретните резервации. В случай, че  все още нямате отворено фолио или имате нужда от ново такова, в диалоговия прозорец кликнете върху бутона за добавяне (5), след което въведете желаното име за новото фолио и потвърдете;
 • Изчакайте докато резервациите бъдат актуализирани. Може да прекратите обновяването през бутон “Спри” (6);
 • В реално време справката ще ви покаже за кои резервации фолиото вече е избрано и начисленията са трансферирани.

Повторете процедурата за всички групи резервации, за които искате да прехвърлите начисленията към Компания. 

Функцията за масова редакция може да използвате и в случаите, когато се налага да смените вече избрано трансферно фолио за множество резервации.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница