Групови фолиа, опции за рутиране на начисленията

Групови фолиа

Освен фолиа на резервации с Clock PMS+ без проблем може да обработват...

Научете повече

Трансфер на услуги към групово фолио

Следваща стъпка, след като вашите групови фолиа са подготвени, е да о...

Научете повече

Функции "Трансфер към основното фолио на Компания/Мероприятие/Агент"

Трансфер към основно групово фолио  Когато работите с компании или а...

Научете повече

Функция "Трансфер към фолио на Компания/Агент"

Трансфер към избрано фолио на Компания/Агент Създадохме тази функция...

Научете повече

Функции "Раздели по Компания" и "Раздели по Агент"

Раздели по Компания/Агент С цел по-добра организация на събирателнит...

Научете повече

Обработка на начисления в групово фолио

Груповото фолио е като всяко друго фолио, с тази разлика, че съдържа ...

Научете повече