Работа с модула за домакинство

Домакинство - традиционен модел

Традиционният модел на домакинство в Clock PMS+ се използва, за да уп...

Научете повече

Домакинство - Генериране на задачите за деня

Неразривна част от ежедневните операции е осигуряването на ясни указа...

Научете повече

Домакинство - Статуси, Приключване/Редактиране на Задачи, Задаване на ръчни задачи

От настоящата статия ще научите за статусите на стаите, свързани с До...

Научете повече

Домакинство - Справка Домакинство; Монитор; Архив; Прогноза

В тази статия ще ви представим различните домакински екрани, от които...

Научете повече

Домакинство - Изгубени вещи

Често вашият персонал може да е намерил нещо забравено от гостите или...

Научете повече