Операции с поръчки

Приемане на поръчки

Основният екран на Clock POS съдържа всички маси конфигурирани в сист...

Научете повече

Как да приложим модификатор

Чрез употребата на модификатори можете да измените съществуващ артику...

Научете повече

Промяна на реда на сервиране в поръчката

Ред на сервиране Редът на сервиране се конфигурира предварително и м...

Научете повече

Добавяне на бележки към поръчката

Използвайте функционалността "Бележки" в Clock POS за всяка...

Научете повече

Изпращане на Указания към кухните

За разлика от кухненските бележки, които съпътстват дадена поръчка и ...

Научете повече

Кухненски монитор

Кухненският монитор ви позволява да следите поръчките в кухнята в реа...

Научете повече

Резервиране на маса

Резервациите за маса са очевидно честа и важна част от операциите в р...

Научете повече