Аванси и Депозити

Каква е разликата между Депозит и Аванс в Clock PMS+

Изискването за предплащане на резервации, организирани събития или ко...

Научете повече

Как да регистрираме аванс

С цел да улесним максимално Вашата работа при обработка на авансите, ...

Научете повече

Консумиране на аванс

Консумиране на аванс Консумирането на Аванс създава специални начисл...

Научете повече

Възстановяване на аванс

За  да възстановите на клиент част или пълния размер на платения аван...

Научете повече

Работа с депозити

Като депозит се третират всички плащания в отворени депозитни фолиа. ...

Научете повече