Резервации за зала и кетъринг

Мероприятия - Създаване на зали за мероприятия

Ако вашият хотел има пространства за мероприятия и конферентни зали, ...

Научете повече

Мероприятия - Резервации на зали

Създаване на резервации за зали за мероприятия За да резервирате зал...

Научете повече

Мероприятия - Календар на залите

Календарът на залите за мероприятия е полезен инструмент, който ще ви...

Научете повече

Мероприятия - раздел "Кетъринг"

Много често и особено с по-продължителни мероприятия,  има кетъринг д...

Научете повече