Промяна на датите на мероприятието и ефекта върху начисленията, Масова актуализация

Променена на: Thu, 18 ян, 2024 в 12:13 PM

Print

Промяна на датите на мероприятието или резервациите за Зала и Кетъринг

При промяна периода на мероприятието или прилежащите резервации за зали и кетъринг датата на начисленията в отворени фолиа автоматично ще бъде променена към новия период. 

 • За начисленията на мероприятието - услуги начислени директно във фолиото на мероприятието - се прилага изместване на датите спрямо новия период. 
 • За услуги начислени през резервациите за Зала или Кетъринг, датата на всички начисления в отворени фолиа ще бъде променена към новата начална дата.

Пример:

Ето 2 примера, които илюстрират това поведение.

 • При промяна на датите на цялото мероприятие и услугите са начислени директно във фолиото на мероприятието:
  • Мероприятие с период 10.02 - 12.02
  • Начисления за дати  11.02 и 12.02
  • Промяна на началната дата на мероприятието на 15.02
  • Датите на начисления ще се променят съответно на 16.02 и 17.02
 • При промяна на датите на резервациите за зала/кетъринг и услугите са начислени през тези резервации:
  • Кетъринг/Зала мероприятия за дата 11.02
  • Начисления към зали и кетъринг с дати 11.02 и 12.02
  • Промяна на началната дата на дейностите към 16.02
  • Датите на начисленията, свързани с дейностите се променят съответно на 16.02.

Масова актуализация

За да ви предоставим повече възможности за по-бързо и лесно редактиране на вашите по-сложни мероприятия, сме добавили екран за масова актуализация. Основната му цел е да ви позволи да промените датите на мероприятието и броя на гостите във всички дейности и начисления само с няколко клика .

За да достъпите новия екран, отворете Мероприятието и изберете Функционалности-> Масова актуализация

Само на един екран може да видите и да редактирате:

 • Период на събитие;
 • Дати и количества на начисления, регистрирани във фолиото на мероприятие;
 • Дата и лица за всяка резервация за зала за мероприятие;
 • Дата и количество на начисленията, свързани с резервациите за зала за мероприятие;
 • Описания и бележки, свързани с резервациите за зала за мероприятие (натисни бутона (1), за да ги отворите  за редакция);
 • Дата и лица за всеки кетъринг;
 • Дата и количество на начисленията, свързани с всеки кетъринг;
 • Описания и бележки, свързани с кетъринг (натисни бутона (1), за да ги отворите за редакция)

За дори по-бързо и удобно редактиране, сме добавили функционалността "Автопопълване" (2) към този екран. Използвайте я, за да предотвратите нуждата от многократно попълване на едни и същи данни на екрана за масова актуализация.

Ако, например, искате да придвижите всичко с 1 ден и да промените количеството (броя лица), отворете автопопълването и задайте нова дата в раздел дати, а в раздела с количествата  - въведете нова стойност. Това ще ви спести значително количество време, тъй като няма да е нужно да променяте датата на мероприятието, резервациите за зали и кетъринг проявите една по една (което за някои мероприятия може да бъде стотици редове/записи), а вместо това просто задавате нова дата/количество и всичко ще бъде автоматично променено.

Забележка: В изображенията по-горе, "50.0" се отнася за количеството на начисленията (например 50.0 Кафе-пауза, докато "50" се отнася до броя на лицата.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница