Начисления - трансфер и разделяне

Променена на: Mon, 10 юли, 2023 в 8:00 AM

Print

Трансфер

Функцията трансфер ви дава възможност да премествате начисления между различни фолиа. Това могат да бъдат както фолиа на една Резервация или Компания, така и трансфер между фолиа на различни резервации и компании. 

 • Отворете детайлите на начисленията във фолиото източник;
 • Маркирайте начисленията, които искате да преместите;
 • Изберете бутон Функции->Трансферирай към (от група Избраните начисления);
 • В следващия екран изберете трансферното фолио, където желаете да трансферирате избраните начисления. За целта първо изберете неговия платец:
  • Предложения:
   • За резервационно фолио тук ще се заредят текущата резервация и всички останали резервации, които имат същия референтен номер, заедно с профилите на Компанията и Агента,избрани в резервацията ( ако има такива);
   • За фолио на Компания и Мероприятие ще се предложат съответно Компанията и Мероприятието;
  • Търсене - имате възможност да потърсите фолио на друга Компания, Мероприятие или несвързана резервация. 
 • След избор на платеца системата претърсва за налични отворени фолиа, ако намери такива ще можете да направите своя избор в поле “Фолио”.
 • Ако отворени фолиа не бъдат открити, имате възможност да създадете ново фолио за целите на трансфера. За да създадете ново фолио, кликнете “Създай ново Фолио”. Имате възможност да укажете име на фолиото и неговата валута. Потвърдете създаването с бутон “+”. Новосъздаденото фолио автоматично ще бъде избрано в поле “Фолио”. 

 • След като изборът на трансферно фолио е направен, потвърдете с бутон “Трансферирай към”.

На екран ще получите потвърдително съобщение, че операцията по трансфера е приключена както и опция директно да отворите трансферното фолио.

Забележка: За да трансферирате всички услуги от фолито не е нужно да ги маркирате предварително, просто използвайте функция “Трансферирай към” от група “Всички начисления”.

Разделяне

За разлика от трансфера, където се премества цялото начисление, при разделянето имате възможност да отделите част от сумата на едно или няколко начисления в самостоятелно фолио. По аналогия на трансфера, фолиото приемник може да бъде както фолио на текущата Резервация/Компания, така и фолио на друга Резервация/Компания. За да раделите начисленията следвайте стъпките:

 • Отворете екран детайли на начисленията във фолиото източник;
 • Маркирайте начисленията, които желаете да разделите и изберете бутон Функции ->Раздели.
 • В следващия екран трябва да изберете фолиата между, които искате да разделите начисленията. Търсенето на фолиа следва същата логика като при трансфера  - първо изберете платец на фолиото и системата ще ви предложи наличните фолиа измежду, които можете да изберете. Налична е и опцията да създадете ново фолио.
 • След като изберете фолиото в поле “Фолио”, използвайте бутон “Добави към списъка”- това е списъкът от фолиа между, които ще се разделят начисленията.
 • След като всички фолиа са добавени в списъка, продължете напред с бутон “>”;
 • Изберете метод на разделяне. Имате избор между:
  • Раздели поравно - системата разделя пропорционално начисленията между фолиата в списъка;
  • Раздели според процент - в този случай за всяко от фолиата в списъка трябва да укажете какъв процент от сумата да се отдели. Системата следи сумата на разпределените проценти да бъде 100.
 • Потвърдете разделянето с бутон “Раздели”.

На екран ще изведе потвърдително съобщение, че операцията е завършила. Имате възможност да отворите всяко от фолиата, към които сте разпределили начисленията.

В резултат от функцията разделените начисления във фолиата ще бъдат с оригиналната си цена и с разделени количества според избраните проценти за всяко фолио.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница