Начисления - създаване и редактиране

Променена на: Tue, 23 май, 2023 в 12:58 PM

Print

Създаване

За да добавите начисления във фолиото следвайте стъпките:

 • Влезте в основния екрана на фолиото;
 • Изберете бутон “+” в ред “Начисления” или в горния десен ъгъл;
 • Ще се зареди екрана за начисляване, на преден план ще видите групите начисления (според настройките на вашите шаблони за начисления);
 • Кликнете върху съответната група, за да се заредят конфигурираните шаблони. Ако не знаете групата, в която се намира шаблона, може да го потърсите по име като използвате търсачката в горната част на екрана;
 • Изберете шаблона, който искате да начислите;
 • Ще се отвори екран, в който можете да промените количеството и датата, за която да се начисли услугата. Полетата достъпни за резакция зависят от настройките на съответния шаблон за начисление и от потребителските правата, които са предоставени на конкретния потребител;
 • Потвърдете избора с бутон “Добави”. Начислението ще се появи в дясната част на екрана. Може да продължите да добавяте начисления по същия начин, които ще се добавят към списъка.
 • Преди да потвърдите начисляването, имате възможност да прегледате начисленията, които сте добавили. Ако сте допуснали грешка може да премахнете грешните редове.
 • Потвърдете начисляването с бутон “Начисли”.

Редактиране 

За да отразите корекции по начисленията във фолиото, от основния екрана на фолиото изберете бутон “Детайли” в ред “Начисления”. Ще се зареди детайлна информация за всички начисления във фолиото. За да промените конкретен ред:

 • Намерете начислението/начисленията, които искате да коригирате. Ако списъкът е дълъг, използвайте търсачката в началото на групата;
 • Маркирайте редовете, които искате да коригирате и изберете бутон Функции->Редактиране. Ще се отвори форма, в която ще се покажат възможните полета за редакция (според потребителските правата на конкретния потребител).
 • Отключете съответното поле за редакция, като маркирате неговия ред. Попълнете правилните стойности и потвърдете с бутон “Запази”.

В списъка ще видите актуалното състояние на коригираните начисления.

Анулиране

За да анулирате погрешно начислени услуги:

 • Отворете детайли за начисленията;
 • Маркирайте редовете, които искате да анулирате;
 • Изберете бутон Функции->Анулирай. Попълнете причина за операцията и потвърдете.

В списъка ще видите отбелязани всички анулирани редове.

Проследяване на промените

За да проследите какви промени са правени по начисленията в конкретно фолио:

 • Отворете детайли за начисленията във фолиото;
 • Маркирайте конкретна услуга, чиито промени искате да проследите;
 • Кликнете върху зеления бутон “Око” в горния десен ъгъл и изберете  “Контролна справка за начисленията - единично начисление”. Ще се зареди екран с хронология на промените за съответното начисление;
 • За да извадите хронология на промените в цялото фолио, използвайте опцията “Контролна справка за начисленията - всички начисления”.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница