Нови функции

Променена на: Tue, 23 май, 2023 в 3:44 PM

Print

Корекционни фолиа - изцяло нов подход

Реализирахме нов и лесен механизъм за издаване на частични корекционни фолиа.

Механизъм на работа 

Коренно променихме начина, по който се издават корекционните фолиа, за да елиминираме грешките и да ускорим процеса.

 • При новия подход, не е необходимо да изчислявате колко е стойността на корекцията, нито ръчно да правите начисления. Това, което трябва да направите, е да попълните колко е правилната цена или количество на начислението, т.е. директно коригирате документа, който сте издали. Системата сама ще калкулира разликата и ще създаде съответните корекционни начисления.

Пример: Ако цената на нощувките в затворено фолио е 150, но правилната стойност е 120. Това, което трябва да направите, е да попълните 120 на мястото на 150 за всяка нощувка. В резултат системата ще създаде корекционно фолио с начисления за всяка нощувка със стойност -30. 

 • Не е възможно да кредитирате повече от фактурираната сума. Системата следи всички издадение корекции към фолиото и натрупва промените. По този начин не се позволява да кредитирате повече от това, което вече е фактурирано.

Пример: Ще продължим с предходния пример. Да си представим, че след издаването на първата корекция се оказва, че правилната цена не е била 120, а 110. След като отворите нова корекция, ще видите сумите с натрупване от досегашните корекции, т.е. вместо 150, колкото е била първоначалната цена, ще видите цена 120. Отново попълнете цената която е правилна, в този случай 110. Системата ще пресметне разликата, ще създаде нови корекционни начисления за -10 и ще издаде корекционно фолио.

 • Добавихме допълнителен контрол при издаването на пълно сторно, така че забраняваме операцията, ако вече сте издали частично корекционно фолио.
 • Едно ограничение на модула за издаване на корекции е, че ако за дадено начисление, вече сте издали корекция за цената, последващо не може да издадете корекция за количеството и обратно. Системата ще ви информира и за конкретните документи, с които са отразени корекциите, така че при нужда може да ги анулирате и да започнете да коригирате начислението отначало.

Помощни инструменти

Добавихме нови инструменти за автоматизация (1) при издаване на корекции, които допълнително ще улеснят и ускорят процеса:

 • Масово попълване на правилните стойности за избрани начисления. За множество избрани начисления може да попълните правилната стойност наведнъж. 
 • Калкулиране на цена с отстъпка. Функцията автоматично може да изчисли даден процент отстъпка за избраните начисления. Цената на всеки от редовете ще се намали с изчислената стойност спрямо процента, а за разликата ще се издаде кредитно фолио. Обърнете внимание, че за разлика от функция “Отстъпка” в отворено фолио, която предизвиква добавяне на отделено начисление с отрицателна стойност, при корекциите  функция “Отстъпка” коригира цената на избраните начисления.
 • Анулиране на редове. Чрез бързата функция за избраните редове се издава кредитно фолио, като начисления са или с отрицателни количества, или с отрицателни цени в зависимост от това дали има предходни, частични кредитни известия.
 • Филтри за търсене. И при съставянето на корекциите, подобно на екран "Начисления" , може да използвате филтрите за начисленията, така че по най-бързия начин да откриете начисленията, които искате да коригирате.

Повече информация как да използвате новата функция вижте в Издаване на частични корекционни документи.

Отваряне на затворено фолио

Нова функция, която да улесни работата Ви, ако сте допуснали грешка, която установите след затваряне на фолиото. Функцията за отваряне на фолио не нарушава принципите на отчетност. Тя комбинира няколко операции за да улесни процеса:

 • Създава ново отворено фолио, като копира всички детайли от старото фолио.
 • Копира всички начисления от старото фолио.
 • Преместване на плащанията от старото фолио в новото. Това е нов механизъм, който се различава от трансфера на плащания. Трансферът на плащания създава допълнителни плащания с положителен и отрицателен знак. Недостатъкът в този метод е, че в новото фолио виждате тип на плащане трансфер и не знаете как реално е направено плащането. Ако е плащането е било с кредитна карта, в последствие не може да извършвате възстановяване на суми по картата. За разлика от трансфера, преместването работи по различен начин. То прехвърля оригиналното плащане от старото в новото фолио. Така в новото фолио има ясна информация за датата и типа на плащане, а също така може да използвате функция “Възстановяване на сума” по кредитна карта. 
 • Анулира старото фолио - с тази финална стъпка приключва функция “Отваряне на фолио”.

Анулиране на фолио с Преместване на плащането

При анулиране на фолиото до момента се анулираше всичко, включително и плащанията. В някои ситуации обаче, плащането е вярно и не би трябвало да се анулира заедно с фолиото. Затова, по подобие на новата функция за отваряне на фолио, добавихме възможност, при анулиране на фолио, да укажете дали желаете да преместите плащането в друго фолио и така то да остане валидно. Ако плащането е с кредитна карта, така ще може да използвате функция “Възстановяване на сума” по кредитна карта. 

Персонализация на печатните форми на фолиото

Добавихме множество нови настройки, чрез които лесно може да персонализирате печатния изглед на фолиото. В основната си част настройките са свързани с изключване на определени колони и секции от печатната форма, ето с какво разполагате:

 • Марджини в милиметри отгоре, долу, дясно и ляво. Може да използвате тези опции, ако използвате фирмени бланки за печат на фолиата.
 • скрий колона Нето
 • скрий колона Данъчен процент
 • скрий колона с Данък стойност
 • скрий колона Бруто
 • скрий реда с Източник на начисленията -  групирането на чарджовете по резервации или друг сорс
 • скрий таблицата с Плащания - цялата секция със плащанията
 • скрий детайлите на Плащанията -  детайлите за всяко едно плащане.
 • скрий Срок за плащане
 • скрий надпис ''Това не е окончателно Фолио/Фактура!"
 • скрий таблицата с Данъци -  разбивката по данъчни ставки.

Забележка: Настройките касаещи марджините и таблицата с начисленията се отнасят както за стандартните, така и за потребителските форми за печат.

За да промените настройките от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки (new), в секция "Документи" изберете "Печат на фолиа - по подразбиране".

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница