Екран Плащания & Преоторизации

Променена на: Wed, 31 май, 2023 в 2:34 PM

Print

Екран "Плащания & Преоторизации"

За да достъпите екрана, от основния изглед на фолиото в ред "Плащания" изберете бутон "Детайли". Тук ще намерите детайли освен за всички плащания във фолиото и за преоторизациите и функциите свързани с тях. 

Регистриране на плащане

Плащания може да регистрирате както от основния изглед на фолиото, така и ако сте отворили детайли за плащанията. Кликнете върху бутона с икона “долар” и следвайте стъпките:

 • Изберете валута на плащането и посочете размера на платената сума;
 • Изберете начина, по който е платена сумата;
 • Поле “Текст” е опционално и ви дава възможност да добавите бележки към конкретното плащане, които ще се покажат в печатния изглед на фолиото;
 • Потвърдете с бутон “Запази”.

Операции с плащания

За да извършвате операции с плащанията, от основния екрана на фолиото отворете детайли за плащанията.

Анулиране и редактиране

 • Отворете детайли за съответното плащане;
 • Бутон “Редактиране” ви дава възможност само да добавите пояснителен текст към плащането или ако такъв е въведен при неговото създаване, може да бъде коригиран;
 • Анулиране - използвайте опцията, за да премахнете грешно плащане от фолиото. Добавете причина и потвърдете операцията.

Трансфер на плащания

Функция Трансфер ви дава възможност да прехвърлите цялата или част от платена сума, регистрирана в едно фолио към друго фолио.

Трансферът на плащания е разделен в две функции - Трансфер на плащане към/от... (1) (предлагат се налични плащания в отворени стандартни фолиа) и Трансфер на депозит от...(2)  (предлагат се плащания в отворени депозитни фолиа).

Функцията Трансфер работи по познатия ви начин, чрез отразяване на положително и отрицателно плащане от тип “Прехвърляне (вътрешно)” в обвързаните фолиа. Разликата е, че двете плащания вече са взаимносвързани.

 • За всяко плащане от тип трансфер, може да проверите от кое друго фолио е дошло или в кое фолио е прехвърлено;
 • При анулиране на трансферно плащане, излиза ясна информация кои фолиа касае трансфера. Анулацията на което и да е от кореспондиращите плащания ще предизвика анулация на свързаното плащане.

По този начин проследяването на този вид плащания става много по-лесен и се елиминира възможността да се разсинхронизират подобен вид трансфери.

Важно: Новата функционалност се отнася само за плащания, трансферирани през новите екрани за плащанията.

При трансфер на плащания между стандартни фолиа, от бутон "Функции" използвайте опциите "Трансфер на плащане към/от…" (1), в зависимост от това от кое фолио инициирате трансфера. Стъпките са аналогични:

 • Изберете кореспондиращото фолио, от/към което ще извършите трансфера;
 • На следваща стъпка от наличните суми изберете каква част от тях ще трансферирате, попълнете текст, поясняващ трансфера и потвърдете с бутон “Изпрати”/"Вземи".

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница