Мероприятия - Статус, кредитна (дебитна) карта

Променена на: Wed, 17 ян, 2024 в 3:06 PM

Print

Има допълнителни функционалности на страницата "Мероприятие", които ви помагат с ежедневните операции.

Статус

Освен Гаранционния статус на мероприятие, сме добавили и статус на състоянието на мероприятие - очаквано, настанено, изпратено, анулирано/непристигнало. Използвайте статусите настанено/изпратено с пристигането на първия гост или организатора съответно, заминаването на последния гост/организатор.

Избрали сме реализация с два статуса вместо един, за да избегнем загубата на важна информация. По този начин също така имате информация за пропуснатите възможности (анулирано, непристигнали) и какъв е гаранционният статус в този случай (Контингент, Опционално, Негарантирано, Гарантирано).

Важно: Отмяната или маркирането на мероприятие като "Непристигнало" НЯМА да анулира/направи непристигнали резервациите за хотелски стаи, свързани с мероприятието. Ако това се случва с мероприятието, моля, уверете се, че сте ги анулирали/направили непристигнали ръчно. 

Забележка: Когато анулирате или маркирате мероприятие като непристигнало, системата ще ви попита дали валидните фолиа за мероприятието следва да бъдат анулирани.

Кредитна карта

Може да съхраните данните за кредитните карти в страницата на мероприятието, което по-късно може да използвате, за да таксувате суми чрез фолиото, доколкото използвате поддържан или конфигуриран платежен процесор.

Допълнително, ако използвате Приложението за онлайн потвърждение на мероприятие и организаторът плати задължителния депозит през приложението, картата, която са използвали за плащането, ще бъде автоматично съхранена. Освен това ако вече има съхранена карта, организаторът може да избере да я използва за депозитно плащане или да предостави друга.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница