Мероприятия - Справка "Използвани Блокове"

Променена на: Thu, 16 ноем, 2023 в 2:00 PM

Print

Справка "Използвани Блокове"

Когато работите с много мероприятия или групи с блокове, справка "Използвани блокове"  ще бъде ценен инструмент, чрез който може да проследите приложените блокове за даден период, мероприятие или компания, както и тяхното конвертиране в резервации. По този начин ще имате пълна картина за ситуацията, за да анализирате темповете на конвертиране, освободите неизползвани блокове и получите обратна връзка от организаторите във връзка с реализирането на блоковете.

За да достъпите справката:

 • От менюто за навигация изберете Мероприятие-> Използвани блокове;
 • Въведете периода, за който желаете да разгледате ситуацията с блоковете. Като допълнение може да използвате филтрите "Компания" (1) и "Мероприятие" (2), за да получите по-конкретна информация;
 • Изберете вида на справката (3):
  • Свободни стаи - предоставя информация за неизползваните блокове от стаи. 
  • % Използвани блокове - ще получите информация за процента на блоковете конвертирани в резервации.

Съвет: Ако искате да проследите състоянието на блоковете за конкретно мероприятие, може да достъпите справка като използвате линковете в дъното на страницата на самия блок. По този начин справката ще бъда автоматично филтрирана за конкретното мероприятие и периода, в който попада.

Вид на справката "Свободни стаи"

Ето каква информация виждате в детайлния изглед на този вид справка:

 • Блоковете в разглеждания период са групирани по типове стаи;
 • В началния ред за всеки блок виждате името на мероприятието и на блока (4) и индикация за статуса на блока (активен или опционален);
 • За всяка дата от разглеждания период имате данни за:
  • Оставащи (5) - брой неизползвани блокове;
  • Блокирани (6) - брой стаи в блока;
  • Резервации (7) - брой блокове конвертирани в резервации.
 • В дъното на справката имате сумарни данни за всички блокове (8)  в разглеждания период.

Бутонът с икона на "око", в горния десен ъгъл, ви дава възможност да промените някои детайли в справката:

 • Покажи заетост - може за всеки тип стая да видите процентната заетост, както и оставащите свободни стаи. Данните за свободните стаи са оцветени градивно в зависимост от заетостта;
 • Покажи детайли - ако изключите детайлите ще получите компактен изглед на справката, в който за всеки блок се включват данни само за броя неизползваните блокове (5);
 • Голям шрифт - може да увеличите шрифта на справката, с цел по-добра четимост на данните.

Вид на справката "% Използвани блокове"

Детайлният изглед на този вид справка е разширение на предходния вид, като водещата информация тук е процента на блоковете, конвертирани в резервации.

Съответно в компактния изглед, за всеки блок ще виждате само данни за процента на използване.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница