Мероприятия - Визуализация на Фактура за мероприятие

Променена на: Wed, 7 февр, 2024 в 1:40 PM

Print

Мероприятията може да съдържат много различни елементи - резервации за зали за мероприятие; кетъринг; резервации за хотелски стаи и т.н. Това евентуално може да доведе до това да имате много начисления и е важно да разберете как се показват вътрешно във фолиото и как те могат да бъдат представени във фактурите на клиентите. Ето фолио, което има начисления за всички от горните елементи. 

Сегментация на начисленията

Посочените редове са това, което наричаме "източник на начисленията":

  • (1) - това са начисленията, които са директно регистрирани във фолиото на мероприятието - чрез бутона "Начисли" на страницата на мероприятието.

  • (2) - това са начисленията за резервациите за зали за мероприятие, направени чрез бутона "Начисли" на резервациите за зали за мероприятия. Както виждате, редът посочва точно резервацията за зала за мероприятие, за която се отнасят тези начисления.

  • (3) - това са начисленията за Кетъринг, направени чрез бутона "Начисли" на кетъринг проявите. Както виждате редът показва точно, към кои кетъринг прояви тези начисления се отнасят.

  • (4) - това са начисленията на резервация за хотелска стая, които са били прехвърлени към фолиото на мероприятието, тъй като ще бъдат платени, заедно с останалата част от мероприятието. 

Както виждате, редът показва точно от коя резервация са дошли.

Режим "Преглед" на фолио/фактура

Сега, като потребител на Clock PMS+, вече знаете какво ще се вижда за служебна употреба във фолиото на мероприятието и как начисленията се отделят. Да погледнем нещата и от страната на госта/клиента. За да видите фактурата от страната на госта/клиента, отворете фолиото и изберете бутон "Преглед" в горния десен ъгъл.

Различни възможности за представяне на начисленията

Както сте видели в нашите статии за фолиа, може да избирате между различните опции за представяне на начисленията във фактурата в зависимост от вашето предпочитание и/или изискванията на местното законодателство. Но, моля, обърнете внимание на някои особености, свързани с фактурите за мероприятия.

  • първите 4 опции за преглед (1) винаги ще показват начисленията, отделени от техния източник. 

  • 2 опции за преглед 'Окомплектовани по'  (2) ще премахнат "източника"

Тези 2 опции за преглед се наричат "Окомплектовани...', защото имате възможността да "окомплектовате" няколко артикула/услуги в един ред, доколкото имат един и същ текст и количество при отпечатване.

Като използвате горния пример, нека приемем, че желаете да комбинирате обяда и кафе-паузата в един ред, наречен "Кетъринг". За вътрешна употреба те все още ще бъдат разделени, но за фактурата на госта те трябва да бъдат комбинирани.

За да постигнете това, приложете същия "Текст при отпечатване" за начисленията, които желаете да комбинирате в разпечатката.

Забележка: За да избегнете ръчната намеса и редактиране може да зададете предварително  "Текст при отпечатване", когато създавате шаблоните за начисления. Но, ако имате същата услуга, но трябва да покажете различни текстове за различните ситуации, трябва или да промените теста при отпечатване ръчно в мероприятието, или да създадете няколко шаблона за начисление за същата услуга с различни текстове при отпечатване.

Важно: Различните изгледи "Окомплектовани по" подреждат пакетните артикули/услуги по техния "Текст при отпечатване" И "Количество". Ако двете начисления имат същият текст при отпечатване, но различно количество, те ще бъдат показани на различни редове. 

Това ви позволява да комбинирате начисленията, които са калкулирани "на човек", докато плоските начисления като цената за наемане на зала за мероприятие ще бъде показана отделно.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница