Мероприятия - Резервации на зали

Променена на: Thu, 8 февр, 2024 в 11:26 AM

Print

Създаване на резервации за зали за мероприятия

За да резервирате зали за мероприятия, отидете на страницата на мероприятието и клинкете върху бутон '+Добави' в раздел 'Резервации за зала за мероприятия'.

На следващата страница, ще трябва да попълните информацията за резервацията:

 • (1) - посочете дали кетъринг проявата е опционална или евентуално отменена.

Забележка: Ако цялото мероприятие е със статус "Опционално" или "Контингент", резервациите за зала за мероприятия могат да бъдат само опционални.

 • (2) - въдете начална и крайна дата и продължителност.

Забележка: използвайте опцията "Многодневно" в случаите, когато залата за мероприятие ще бъде заета за  24, 48, 72 и т.н. часа. В случай че мероприятието ще трае няколко дни, но например от 09:00 до 17:00 всеки ден, създайте отделна резервация за всяка дата. Това най-вече се отразява на визуализацията в оферти и Function sheet документи. Ето пример как многодневна резервация за 72 часа ще изглежда в оферта:

 • (3) - изберете една или повече зали за мероприятие, като част от резервацията.
 • (4) - когато създавате резервация за зала за мероприятие чрез страницата на мероприятието, тези полета ще бъдат автоматично попълнени с профила на компанията и съответното мероприятие.
 • (5) - чрез това поле, може да създадете ново мероприятие. Тази функционалност обикновено се използва, когато създавате резервация за зала за мероприятие директно през Календара (вижте ТУК).
 • (6) - въведете 'Потвърди до' дата (незадължително). След тази дата, ако статусът на цялото мероприятие е "Негарантирано", резервацията за зала за мероприятие ще бъде маркирана в червено в Календара на залите за мероприятие. 
 • (7) - изберете Типа проява (незадължително), например Сватба, Конференция, Тиймбилдинг, Събитие за социализиране и т.н. Може да създадете типове прояви от меню Настройки->Всички настройки->Тип проява.
 • (8) - изберете каква следва да бъде Подредбата на зала (незадължително), например,  U-образна, заседателна зала, класна стая и т.н. Може да създадете подредба на зала от меню Настройки->Всички настройки->Подредба зала.
 • (9) - въведете брой на Лицата, които ще присъстват на тази кетъринг проява. Това е важна информация, моля, не пропускайте да я въвеждате.
 • (10) - въведете описание на тази резервация за зала за мероприятие. Това описание е налично в стандартния шаблон за оферта и може да бъде използвано във всички персонализирани шаблони на документи, които създавате.
 • (11) - въведете вътрешни бележки относно резервацията за зала за мероприятие. Те са видими в стандартния документ "Function sheet", предназначен за вашия персонал.
 • (12) - след като създадете дейността, може да го редактирате и създадете задачи, конкретно свързани с тази кетъринг проява.

Добавяне на начисления

До сега видяхте как да създадете резервация за зала за мероприятие и въведете цялата информация, но още не сме разгледали как да добавите начисленията за резервацията.

Важно: Анулирането на резервацията за зала за мероприятие няма да анулира свързаните с нея начисления. Ако начисленията също трябва да бъдат анулирани, ще трябва да го направите ръчно.

След като създадете резервациите, до всяка от тях ще се появи бутон "Начисли":

Просто направете начисленията за съответната резервация. Тези начисления ще бъдат добавени към главното фолио на мероприятието и ще имате разбивка на начисленията и съответната им резервация:

Освен това цялата информация, която сте въвели ще бъде видима в Function sheet документите за резервации за зала за мероприятие.

Може да намерите повече информация относно Function Sheet документите ТУК.

По отношение на госта/клиента имате възможността да ги покажете отделно, както на изображението по-горе или да ги комбинирате заедно. Моля, проверете ТАЗИ статия, която обяснява различните възможности за представяне на начисленията във фолиото на мероприятието.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница