Мероприятия - раздел "Кетъринг"

Променена на: Thu, 8 февр, 2024 в 11:14 AM

Print

Много често и особено с по-продължителни мероприятия,  има кетъринг дейности, които са отвъд обичайните закуски/обяди/вечери, които предлагате във вашите заведения. Може да регистрирате всяка от тези кетъринг прояви в страницата на мероприятието и така да разполагате с цялата информация на едно място. Изпращате оферти и предоставяте необходимата информация за кетъринг проявата на вашия персонал чрез Function sheet.

Добавяне на кетъринг прояви

За да добавите кетъринг проява, отидете на страницата на мероприятието и в раздел "Кетъринг", изберете бутон "+Добави".

На следващата страница, ще трябва да попълните информацията за проявата:

  • (1) - посочете дали тази кетъринг проява е опционална или отменена в последствие.

Забележка: Ако цялото мероприятие е със статус "Опционално" или "Контингент", кетъринг проявите могат да бъдат само опционални.

  • (2) - въведете начало и край на кетъринг проявата
  • (3) - изберете/въведете Местоположението на кетъринг проявата. Може да създадете "Ресторанти" от меню Настройки->Всички настройки->Пансион. Може да изберете "Ресторант" и да въведете допълнителна информация относно "Местоположението". Може също така да пропуснете въвеждането на местоположение.

Съвет: Като "Ресторант" може да създадете място, където може да се осъществи кетъринг проявата - вътрешна градина; лоби; самите зали за мероприятия, конкретна зона на ресторанта и т.н.

  • (4) - изберете Типа проява - например, кафе пауза, бюфет пауза, следобедна закуска в стаята и т.н. Може да създадете типове прояви от меню Настройки->Всички настройки>Тип проява.
  • (5) - изберете какъв следва да бъде типът Подредба зала  - например, бюфет стил, празен квадрат, съвещателна зала и т.н.  Може да създадете тип подредба на зала от меню Настройки->Всички настройки->Подредба на зала.
  • (6) - въведете брой на лицата, които ще присъстват на тази кетъринг проява. Това е особено важна информация, моля, уверете се, че винаги я въвеждате.
  • (7) - въведете описание на тази кетъринг проява. Това описание е налично в шаблона на оферта по подразбиране и може да бъде използвано във всички персонализирани шаблони на документи, които създавате.
  • (8) - въведете вътрешни бележки за тази кетъринг проявата. Те са видими във 'Function sheet', предназначени за вашия персонал.
  • (9) - щом създадете проявата, може да я редактирате и да създадете задачи, конкретно свързани с тази кетъринг проява.

Когато сте въвели цялата важна информация относно кетъринг проявата, просто кликнете върху "Създай", за да я запишете. Може да продължите със създаването и редактирането на всички кетъринг прояви, които се предлагат/резервират за тази проява отделно.

Съвет: Ако ще има кафе-пауза от 09:00 до 10:00 часа и закуска от 10:00 до 11:00 часа, създайте две отделни кетъринг прояви. Това ще ви позволи да добавите информация, която е специфична за проявата и не създава потенциални недоразумения (което може да се получи, ако проявата беше една от 09:00 до 11:00 часа).

Добавяне на начисления

До сега видяхте как да създадете кетъринг проява и въведете цялата информация, но още не сме разгледали как да добавите начисленията за кетъринг проявата.

Важно: Анулирането на кетъринг проявата няма да анулира свързаните с нея начисления. Ако начисленията трябва също да бъдат анулирани, ще трябва да го направите ръчно.

След като създадете проявите, до всяка от тях ще се появи бутон "Начисли":

Просто направете начисленията за съответните кетъринг прояви. Тези начисления ще бъдат добавени към главното фолио на мероприятието и ще имате разбивка на начисленията и съответната им проява:

Освен това същата разбивка ще бъде видима в документа Function sheet:

Може да намерите повече информация за документа Function Sheet ТУК.

По отношение на госта/клиента имате възможността да ги покажете отделно, както на изображението по-горе или да ги комбинирате заедно. Моля, проверете ТАЗИ статия, която обяснява различните възможности за представяне на начисленията във фолиото на мероприятието.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница