Видео уроци

Първи стъпки с Clock PMS+ 4

Научете как да влезете в системата, запознайте се с основния работен екран и какво трябва да знаете за вашия потребител.

Научете повече

Основни оперативни монитори 4

Запознайте се с най-често използваните монитори и екрани в Clock PMS+

Научете повече

Операции с резервации 11

Съкратен курс за работа с резервации и основните операции свързани с тях

Научете повече

Операции с начисления, плащания и документи 20

Вижте как се добавят услуги към фолио на резервация, как се издават документите и операциите, свързани с тях

Научете повече

Обработка на авансови плащания 4

Научете как без проблем да обработвате авансово платени суми за резервациите

Научете повече

Хотелско домакинство 5

Всичко, което ви е необходимо за управление на Хотелското домакинство

Научете повече

Управление на цени 4

Научете как бързо може да коригирате вашите дневни цени, да активирате различни ограничения или да спирате продажбите

Научете повече