Видео уроци

Операции с резервации 15

Съкратен курс за работа с резервации и основните операции свързани с тях

Научете повече

Операции с документи, начисления и аванси 21

Вижте как се добавят услуги към фолио на резервация, как се издават документите и операциите, свързани с тях, аванс по резервация

Научете повече

Хотелско домакинство 5

Всичко, което ви е необходимо за управление на Хотелското домакинство

Научете повече

Управление на цени 4

Научете как бързо може да коригирате вашите дневни цени, да активирате различни ограничения или да спирате продажбите

Научете повече